När jag under vissa omständigheter redovisar mina tankar och ståndpunkter är det inte så mycket för att göra mig själv gällande "utåt" som att lägga betingelserna för att det "yttre" skall kunna göra sig gällande "inåt". 7/3

Ibland hör man om den där kvinnan som analyserade en filosofs användning av om det var motsvarande ordet "transcendens" och därvid kom fram till si eller så många nyanser. Hennes "arbete" hör förstås uppenbart till kategorin ignoranta lättviktigheter. Inte ens att kompilera andras tankar klarade hon. Om jag använder begreppet "ko" för Rosa, Luppi, Sofie och Dinkie hyser visst min tillämpning 4 nyanser. Än seÕn??? 7/3

Då det utbryter brand i ett lager med gastuber får man kalla in polisen för att pricka hål på åtkomliga gastuber medels skjutvapen, så att tuberna inte exploderar okontrollerat. Varför konstruerar man inte tuber med smältande säkerhetslopp, så att tuberna vid hög värme av sig själva släpper sitt innehåll kontrollerat? 7/3

Du har här en webbsite där dagböcker utgör en underavdelning. Sajten delger den vetgirige vad som behövs anbelangandes undervisning. Du får nu möjlighet att förkovra dig i ämnet moral. Bra eller hur? Finner du drömmar, sprit, diskussion, pedagogik, mysterier, brand, eller genmanipulation intressant? Här är något för dig. Tänk på det. Uppgifter avseende fakta om balans utgör icke minst en rubrik vilken avhandlas.

"Fiolspelandet får komma i andra hand", säger jag. Om jag dock räknar så för varje given tidpunkt t.ex relaterat till studierna, kan jag ju alltid studera då jag kan spela. Prioritetsordning när det gäller vardagsbestyr är som mest en vag idé om tidsfördelning och tankeengagemang. 8/3

Man påstår att det inte finns några exakta lösningar på en ospecifik femtegradsekvation. Men inte heller lösningarna på andragradare vore ju exakta om man inte bestämt sig för att betrakta ett rotuttryck i denna funktion. Således kan lösningarna på en femtegradsekvation tecknas exakt som lösningarna på ekvationen, exakt definierade i detta uttryck. 8/3

Den som frågar först på lektionen får hjälp. Den som tänker först hinner inte få någon hjälp. Visserligen skall man kanske redan innan ha tänkt, men ändå... 8/3

Jag tänker mig en "självreparerande" mekanisk konstruktion. Några kompetenta kemister syntetiserar en polär olja med protolytiska egenskaper. Ett salt löses i denna olja. Ett maskineri nedsänkes. Dess alla rörliga delar, ursprungligen belagda med katodisk saltfällning av hög resistans, därvid alltså knappast ren metall, får utgöra katod, en motpol anod. Eventuellt kunde själva oljan vara svagt oxiderande. 13/3 -99

En drömmare når ingenstans, heller ej en vardagsfarare. Framgång tarvar vanligen såväl drömmerier som handlag med vardagen. 13/3

En kemist frågar sig om inte mikrovågor skulle kunna användas för att påverka vissa kemiska jämvikter. Om en balans förefinnes mellan polära och opolära subprodukter (i gasfas) borde ju mikrovågorna i första hand, om än till följd av indirekta verkningar ej helt exklusivt, höja energin på i balansen ingående polära beståndsdelar och på så sätt driva jämvikten åt det antipodiska hållet. 13/3

Vad skulle kunna motivera vänsterpartiet till att "vilja" reducera skatterna för utländska höginkomsttagare som går in och arbetar i Sverige? Jag medgiver att en sådan skattereduktion för mig skulle te sig högst orättfärdig. Grejen är dock den att v inte ens behöver fundera över några konsekvenser i åtföljd till sin motvilja mot nämnda kategori arbetare. Människorna i denna kategori väljer ett annat värdland för sina tjänster. Men en avundsjuk svenssons kopplar knappast en dålig utveckling för Sverige till en sådan tänkbar mekanism och v- "populism" för några år sedan. Synd att USA styr marknaden. Då måste man väl tro att det är bättre att tjäna 150 000 i månaden än att tjäna 20 000, trots att nästan bara människor som finner utbyte i nyckfull lyx ser begränsningar i den senare lönenivån. Om man däremot ändå uppbär 150 000 i månaden, men utan lyxbegär, betyder ju de överflödiga pengarna inget annat än en potential. Alltså kan bra människor, vilka skapar ordning och stadga därav, gott tjäna mycket, men inte sammaledes gott dåliga människor. När bra människor tjänar mycket är det dock mindre ett resultat av preferens än av slump och marknadens snedvridna beteckningar på eventuell duglighet. Vad det gäller v är det hög tid för dem att inse att deras hatkampanjeri mot lokala vinnare är fel metod i ett globalt samhällssystem. Idag behövs inte slavar för att draga vattenhjulen. Ambitionen att förslava andra bör därför inte tillvitas var och varannan människa. Ett perfekt tillfälle, alltså, för att se sig om efter lite synergism. Vi- och- "dom"- synsättet är i v.s hatform förlegat. Dess enda korrekta tillämpning är, som man säger "paradoxalt nog", då man utpekar folk med just nämnda synsätt som "dom". 18/3

Visst är det korrekt att: "Där det finns folk finns det också arbete." Det ligger emellertid i människans natur att inte försöka dra igång några större apparater för att avhjälpa lokala problem med mindre än att hon kan påräkna något slags erkännande härför. Systemet måste kunna garantera detta erkännande. Om en arbetslös person går ut och tar hand om gamla avställda möbler i markerna, uppleves detta av vederbörande, trots all eventuell nytta, som meningslöst. Det måste finnas något sammanhang däri det framgår vad han åstadkommer. Visst finns det eremiter som gärna sköter sitt, men inte ens de vill ju verka under en negativ stämpel. "Den där som bara parasiterar." Detta är många gånger den befogade upplevelsen av vad andra tror om en försåvitt man inte har samhällets sanktion för verksamheterna. Idag vill arbetaren gärna lysa med någon slags "jobbaraktig" utstyrsel. Vad som i alla fall skall sägas är att det inte räcker med att "det finns jobb". Även människors tänkande måste röna inflytande från det system däri jobbet ådagalägges. Självklarast ter sig detta när det gäller funktioner som sköterskeunderstöd inom vård och omsorg, liksom bevakningstjänst och poliskår. Det är inte bara att trava rätt ut och dra igång något. Man måste göra detta i samverkan med andra människor. Om dessa då bara möter en med förakt är det förmodligen minst smärtsamt att stanna hemma. 19/3

"Hur skall jag som knappt har pengar till hyran kunna lägga pengar på ordning och reda?" "Vad är det för fel på v.s strävan efter social jämlikhet?" Om människor börjar använda sina pengar "på rätt sätt", d.v.s för att skapa ordning och reda, så kommer marknadens automatik att nedbalansera extremlöner som medel för konkurrens. Då kommer inkomstklyftorna att minska. Vad svenssons måste haja är att detta kräver att "alla", även han, använder pengarna rätt. Var och en måste föregå med sitt goda exempel, i enlighet med den filosofiska insikt som bl.a följer på åtta vägars betraktelse. Ingen skall försöka inbilla mig att det är blott höginkomsttagare som springer på popgalor och nördevenemang samt köper cigaretter, starköl, porrtidningar och lotter. När det gäller kommunismen skall ingen försöka inbilla mig att denna fastlades av herrarna Marx och Lenin utan en ambition att sätta dit en eller annan knös i en tänkt revolution. Hatet, inte frisinnet, skulle bringa de många stukade i följe. 19/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus