Det är knappt man kan tro att det med en sådan fasansfull otur går att ha så mycket tur. 27/3

Jag tänker mig en typ av musikuppfattning som till sina övriga yttringar företer flödighet. Somliga människor kan angående en dunka- dunkalåt, som svar på frågan: "Är denna låten verkligen bra?", tänkas vrida upp volymen, liksom för att demonstrera styckets möjligheter. 28/3

Centerpartisten Dick Eriksson har skrivit boken "svaghetens moral", vari han visar på huru uppfattningen om den enskildes egna samhälleliga skyldigheter under senare decennier kommit att urholkas. En tyckare "NN" debatterade på klassiskt kommunistmanér häremot. Kritiken gick ut på att allt är företagarnas fel. Enligt "NN" går det inte att vänta sig att en enskild människa skall försöka ta egna initiativ, försåvitt hon inte förfogar över väldigt mycket pengar. "NN" menade att Eriksson blandade ihop psykisk svaghet med ekonomisk svaghet. Han trodde uppenbarligen att ensamstående mammor generellt var psykiskt starkare än Peter Wallenberg. Det tråkiga är att andelen människor som går på dylikt trams är såpass många. Ensamstående mammor blivit enormt överreklamerade i den kommunistfeministiska propagandan. Är det ett uttryck för psykisk styrka att så ge efter för impulser att man inte ens kan vänta med somligt tills rätt äktenskapliga bekantskap och rätt sociala förutsättningar f.ö är för handen, när det sedan kommer till barn? Svar: Nix! Är det sant att alla människor som har pengar är skitstövlar, medan alla fattiga utgör vanligt, hederligt folk? Svar: Nix? Dick Erikson å sin sida, ställt gentemot NN, hade en poäng, men enligt tidigare resonemang hjälper det inte att gå ut och säga till folk att taga sig samman. Man måste också ställa ett samhälleligt gensvar i utsikt. 28/3

Du ser här en webbplats på vilken dagböcker är en inriktning. Som besökare kan du på sajten läsa mer om genmanipulation. Siten delger den vetgirige det av relevans i vad saken avser sprit. Är ämnet brand, moral, pedagogik, diskussion, mysterier, drömmar, eller undervisning alltid relevant? Dags att vässa ögon och öron. Uppgifter avseende fakta om balans är bland annat en sak vilken tillhandahålles. Sådetså!

Föreläsaren i evolution och utvecklingslära går till angrepp mot de studier som utifrån tvillingstudier skall låta en dra slutsatser om ärftlighet, t.ex gällande intelligens. Bortadopterade tvillingar hamnar enligt föreläsaren benäget i socialt överensstämmande, parallella miljöer. Även han inser att det inte går att överlåta precis allt åt matematiken. Till sist återstår i vilket fall som helst en bedömning av rimlighet. Hurpass rimligt är det att två tvillingar, uppväxta i på sin höjd socialt likartad miljöer, endast till följd av miljöernas parallellitet, sedemera skall komma att uppvisa övertygande likheter i fråga om mentala egenskaper? Varför skulle allt utom intelligensen förete miljömässig indifferens, medan i sammanhanget uppenbara överensstämmelser mellan tvillingars IQ, skulle röna menlig inverkan från såpass långt marginaliserade miljöinflytanden? Tror mannen verkligen på att lära "apor spela schack", bara i kraft av en anstaltat god miljö? 28/3

Varje gång jag är nedstämd tränar jag mina neurala nätverk för nedstämdhet. 28/3

En trasig galge är ingenting att hänga upp sig på. 10/4

Då Jesus är i ropet blir sannolikheten för att en barnunge skall tro på allt det där c.a 50%. Då tomten är i ropet blir sannolikheten för att en barnunge skall tro på denna figur c.a 50%. Men om åter sagan om Jesus ställes bland 99 andra skrönor och amsagor, vilka antages utbilda en religion för varje; blir sannolikheten att en barnunge skall tro på just sagan om Jesus bara 1%. Då har tomten ett försteg emedan man kan tro på honom samtidigt som man inbillar sig att det finns troll, häxor och knytt. 10/4

Om en melodi är kort blir varje finurlighet väldigt flagrant och brytande. I ett längre stycke faller bättre finurligheterna på plats såsom integrerade delar. 10/4

Att åstadkomma 3-D TV är egentligen inte särskilt svårt. Det kräver bara en kamera, vilken har en utbredd uppsättning ljusdetektorer, samt en vandrande lins, d.v.s flera linser med varsin elektronisk blockerare. I mottagaren får ljusdetektorerna ersättas av ljuspunkter och den vandrande linsen av ett vandrande hål på ett lämpligt avstånd från ljusmattan. Nu erhålles 3-D i varje ledd. 10/4

En idémänniska, vilken måhända icke är filosof, vill ruva på och utveckla sin idé, tills denna är klar för presentation, varefter den effektivast skall underlysa kreatörens stora namn. Men "latenstiden" är en tid av ångest. Liksom då det gällde fastställandet av DNA.s struktur eller utvecklingen av flygplanen, föreligger alltid en tänkbar konkurrenssituation. Den som kommer andre man till målet, blir inte upphöjd. Ångesten kan dock mildras om idéställaren koopererar med informatörer som respekterar hans arbetssituation. Om en konkurrenssituation nämligen inte föreligger, bör detta göras sannolikt, allt för sinnesron. Dessutom får idéställarens renommé faktiskt en viss stadga, även om han inte hinner först, försåvitt hans ansträngningar på vägen är brett och säkert dokumenterade. Många uppfinnare och upptäckare är egna personer med stort självhävdelsebehov. Både de och samhället tjänar dock på deras inlemmade i en gemenskap, om bara strukturerna härför är specifikt utvecklade för saken. 10/4

"Det var ingenting. Jag skulle säga något dumt, men svalde det." Förtröstansfullt, helt visst. 10/4

Jag tyckte mig känna igen gubbens uppfinning vilken avsåg att reglera en segelbåts krängningar förmedelst en rörlig vikt. En bok om artonhundratalets hugskott visar en snarlik skiss. Måhända är detta ett exempel på en sådan där gammal idé som först idag hunnits ikapp av de allmänna teknikrutinerna. Även om uppfinnaren inte har läst boken borde han vara införstådd med att den typen av idéer knappast kan vara nya. 24/4

Tur i ett spel är inte detsamma för en om man själv programmerat spelet. 24/4

Undra vad som är clownens ursprung? En blick på en gammal karusell kanske ger en hint. 24/4

Som drömmande kan man intaga den sinnessjukes perspektiv. En dröm där en snubbe skrev ett antal abstrusa teckenserier på en griffeltavla, själv deklarerande sakens meningslöshet, fick mig helt besatt. Jag uttydde fler och fler meningar, ja också mening i den bemärkelsen att kraft eller sensation förlänas själen, därvid s.a.s mening med livet, allt interpreterat i det skrivna. Så vaknade jag. Ha!! 24/4

Så var det ett visst språk som fick en att förnimma platthet, ett annat som fick en att erfara yrsel och ett tredje som pålade en stor trötthet. Endast ett slags språk drog sig undan med motivet att jag f.n inte var min läsande form värdig, att jag inte var mig själv. 24/4

Kåre Andersson | Hemsida för ljus