Kemins stora mysterium: Vilka bildade föreningar förklarar smutsens förmåga att gro in i potatiskastrullen? 24/12

Den rutin som förbigicks dagen innan blir innevarande dag extra tung, dels förstås p.g.a vanans sviktande, men dels då genomförandet av proceduren idag låter en erinra sig hurusom på ett förkastligt sätt, rutinen dagen innan överhoppades. Samvetet får plötsligt en fri yta att spela på. 29/12

För den som själv har sett och själv dömer är jurutänkandet skär idioti. 29/12

"Han är överkvalificerad", sade man om civilingenjören som ville ta ett skitjobb. 29/12

Matematikern hade hittat en koncis formel för hela världen. Definitionen tarvade dock fler uppbyggande hänvisningar än världen har atomer. 29/12 -98

Här ser du en sajt som i stycken handlar om dagböcker. Internetsajten delger den vetgirige vad som behövs om pedagogik. Intresserar du dig för brand, diskussion, mysterier, moral, undervisning, drömmar, eller balans? Här är något att titta på. Näring för tanken. Du kan få tillfälle att förkovra dig i ämnet genmanipulation. Icke att förglömma. Information om temat sprit utgör icke minst en rubrik vilken tillhandahålles. Det skall konstateras.

En tävlingsmänniska är en individ som ser också ett världsrekord som ett misslyckande. 29/12

Ingen tand är mången gång bättre än en tand. 29/12

Då man just slagit i armbågen ordentligt och omedelbart försöker göra ett ryck, säger kroppen stopp. Kroppen låter inte armmusklerna utveckla sedvanlig kraft, fastän det bara är smärtan, vilken främst angår medvetandet, som interfererar med ansträngningen. Det räcker inte att sätta medvetandet över smärtan. 29/12

CNN.s grundare menar tydligen att en människa inte kan göra av med mer pengar än ett par 100.000.000 dollar under sin livstid. "Resten kan man lika gärna skänka bort." Är då inte att skänka bort att "spendera" eller göra av med? (översatt) För en komplett idiot är det förvisso möjligt att göra av med hur mycket som helst, utan limit. 29/12

Därest man förefattat ett ord, vilket skall ge det eftersträvade vid handen, har man visserligen i denna rörelse agerat mot något av den egna idén men, det är viktigt, under insikten att människor fungerar på ett visst sätt. Glömmer man idén, återstår i alla fall minst ordet. 29/12

Att lära sig väja för farorna kräver att man primärt utsätter sig för dem. Det är förvisso en känslig avvägning och beroende vad världen under alla omständigheter kan förväntas slå med, att välja det laga grannskapet. Det bör kanske tilläggas att ett gott förstånd i mångt och mycket kan agera simulator. 29/12

Luften uppdelade sig i stora block, vilka försvårade andningen. 29/12

Det finnes två sorters goda pedagoger. Den ena sorten är i besittning av en god framställningsförmåga och ett konsekvent tänkande. Den andra sortens goda pedagog är i besittning av ett gott tålamod. Det är notabelt att individer ur den förra kategorin i onödan kan lägga sig till med överdrivna förväntningar om att alltid omedelbart bli förstådda, varför tålamodet synes lida men. Bäst är att som pedagog förfoga över både ett gott tålamod och en god framställningsförmåga. 29/12

Själv förmärkte jag en benägenhet att förlägga preferensen till sojamjölken. Kunde detta månne bero på den idioti som arla manifesterar i och med framtexten på dagens mjölkpaket. Sojamjölkspaketen är förskonade från dessa avarter av information. Förr i tiden förekom det att mjölkpaketens framsidor berikades med information om fågel och fiskarter o.dyl. Idag är det bara Törnrosa, Pettson och Findus. "Skriv en nyhetsartikel om törnrosa, som om det hade hänt igår." Sådan dyngsläpp appelerar knappast ens till den underbegåvade andelen av barnen under 3 år. 31/12

I förstone kan det tyckas att filosofen gör visdomarna till en drog. Än bär det hit, än dit, emellanåt med någon godbit i utbyte, men desto oftare förebådande tomhet. Allting som appelerar till behovet kan dock associeras samman med drogen eller rättare narkotikumet, ty jämte detta senare återfinnes en odelad interaktiv meningslöshet utåt. Kompensationen härför ligger alltså helt på det omedelbara planet, såsom renodlade former av härrinnelse till strävanstäkt, det som via om och kringvägar ävenledes berör vardagens små mål. Jag säger allting, men då det gäller friden kan denna i sig inte tillvitas någon baksida, bara i ett sådant sammanhang då den för eller senare ändå måste uppgivas. Festina lente 31/12

Att försöka fånga ledan är svårt, men jag skall likväl göra en ansats. Det bästa jag kan åstadkomma är att förklara varför uppgiften primärt är hart när ogenomförbar. Den som försöker måste gå in i ledan, ty eljest har ledans inverkan på psyket redan förtagit vederbörande alla redskap för analys. Leda är att säga: "Jag orkar inte." Leda är att säga:"Jag vill inte." Likväl säger den utlede inte vare sig det ena eller det andra. Varför skulle han göra det? Varför? Då ledan förjagar redskapen för företeelsens analyserande, men självanalys utgör enda vägen till verklig harmoni, är leda oerhört farlig. Det är svårt att anstränga sig ur en sådan situation. Likväl kan leda komplikationsfritt påvisas, bara inte enkelt genomlysas. Då erhålles beslutsamhetens vrede som kraftfullaste bot. 1/1 -99

I "Goldfinger" slår "Oddjob" huvudet av en staty med sin skarpbrättade hatt. En prestation med tanke på att statyns hals är 20 cm i diameter; hattens brätte bara 10 cm. 1/1

Kåre Andersson | Hemsida för ljus