Det är många snusförnuftiga som kör med det. De säger något självklart, liksom invändande, ehuru i realiteten inte angörande ett tidigare samtalsämne, och ställer sig sedan med armarna i kors. Det gäller då att passa sig så man inte går i svaromål på det. 7/1

Till slut kommer man till en punkt då ens tanke tycks ha stelnat och man inte kommer ur fläcken, ur ett scenario av idel repriser. Fast sedan man insett att även denna punkt också den är en repris kan man gå vidare. Det var i själva verket den stora tidens övertag gentemot den lilla tiden jag såg. 7/1

De gynnade säger att tänkande är jobbigt. De har rätt, åtminstonde beträffande kreativt tänkande och för en vuxen, stukad människa. Detta tänkande är för henne väntan på en gåva som kan föregås av obegränsade dröjsmål. 18/1

Detta är en webbplats i somt avseende fakta om dagböcker. Du har här möjlighet att förkovra dig i ämnet undervisning. Sådetså! Uppgifter avseende fakta om drömmar är en frågeställning som tas upp. Det skall konstateras. Siten tillgängliggör vad som är värt att veta i vad saken avser moral. Står din håg till temat sprit, pedagogik, balans, diskussion, genmanipulation, brand, eller mysterier? Då kan du sluta leta. Något att betänka.

Avseende egna visdomar: Vad gör det för skillnad att få från det eller det andra hållet. Inte är mina tankar i mindre utsträckning gåvor än andras. Angående moral då? Är moral blott slump? Det finns endast en moral; den egna, vilken uppställes under viljans egid. I densamma mening är skillnaden mellan eget och andras tänkande evident. Den beredskap som ens eget tänkande påfordrar sker inte utan offer. Men själva poängerna belastar inte extra. De kommer som gåvor i ansträngningen. 18/1

Människor som i sina mellanmänskliga relationer ser till utsidan av andra tycks vara konsekventare än de som ser till insidan. Apparansen iakttages vid tidpunkt a lika gott som vid tidpunkt b, frånsett långsamma förändringar av typen åldrande; och snabba av typen mimik. 30/1

Att inte vara bokstavstroende fundamentalist är att plocka russinen ur kakan. 30/1

Genom några extra dåliga drag markerar den ändå förlorade schackmästaren att han har en dålig dag och att sålunda inte motståndaren vinner genom egen duglighet. Kanske för att likväl kunna betrakta den egentliga sig själv, mästaren under normala omständigheter, såsom oövervinnerlig. 30/1

Borstkanten som kan fällas ned över dammsugarhuvudet avser att skydda oskylda golv mot repning. Eljest är nämnda kant blott och bart till förfång. Dammet skall in i dammsugarpåsen, inte fastsnärjas i dylika arrangemang för slumpmässigt avlossnande i tussar. Den som för renhållningen bara vill nyttja borste anskaffar ingen dammsugare. 30/1

Ibland läser man att fattiga länder uppvisar lika stor andel leenden som rika och att lycka alltså i mångt och mycket skulle vara en fråga om rätt förhållningssätt. Kanske, men vad säger att man måste le för att man är lycklig? Någon min måste antagas. Ur denna nödvändighetens synpunkt är en butter min lika bra som en glad min. Jag ser ut. 30/1

Istället för att genomföra en amalgamsanering belade man plomberna med en skyddande slityta av lämpligt slag. 30/1

Somlig pedagogik låtsas initialt vara partiellt omedveten, för att sedan utveckla sig själv jämte de avtäckta fenomenen. Denna omedvetenhet bör dock vara noggrannt utvald. För att kunna underbygga ett riktigt val måste dialektiken begynna med en desto klarare bild. Att i egenskap av mentor tänka sig in i adeptens situation är väl bra, men inte att spela med. 30/1

Om jag med naglarna nyper vänster långfingerknoge svarar vänster sida svanken. Även ett område under hjärtat, alldeles vid nedersta revbenet, kan även reagera. Ringfingerknogen fungerar i alla fall ej som ersättare för långfingerknogen. Höger sida svanken korresponderar dock endast mot ringfingerknogen. 30/1

Modellen valdes för att den bland alla tillgängliga hypoteser, rönte det minsta antalet undantag bland faktaunderlaget. En belåten föreläsare menade nu att modellen förklarade de olika sammanhangen. Struntprat! Förutsade i någon mening, kanske, men absolut inte förklarade. 30/1

Huvudets hårbeklädnad lät redan i periferin skådat, människan veta om artfränden vände ansiktet däråt. Som man med flint och skägg, fanns det tydligen anledning att ha ögon i nacken.30/1

I drömmen försökte jag övertala indianen att bära den huvudbonad jag hade designat, alldenstund jag visste att mannen ifråga inte gick barhuvad. Min kreation hade strävt gräs uppå vilket var svart i mitten men guldfärgat utåt sidorna. Röda inslag och lite natursly fanns där också. Övertalningsmedlet var att berätta en historia om hur en person tolkat dimma som järtecken. En clownsko av tejp var en annan kreation. 31/1

Beskaffenheten att gärna strö socker i ett tunt lager på filen istället för att blanda ned det blev så mycket mindre signifikant för mig då jag hörde en gröpt amoralitet skryta om samma faiblesse. 31/1

Det arrangemanget med munstycke och tryckluft var konstruerat för att alstra sprutdimma med droppstorlekar vilka utifrån inställningarna på tryck 1 och tryck 2, samt vätskans viskositet gick att förutsäga till ett intervall medelst en enkel ekvation. 6/2

"På medeltiden kände man inte till elektriciteten. Varför skulle alla naturlagar vara kända idag?" En vanlig betraktelse angående astrologi, jordfältidéer o.s.v. Elektriciteten fick dock någon som helst betydelse för civilisationen först i och med det vetenskapliga angreppssättet. Det är väl okay att slagrutegubbar hittar vatten nästan lika säkert, eller slumpmässigt, som "vetenskapen". Att ständigt gå utanför systematiken i sitt sökande efter nya ting leder ändå ingenvart. Antingen ett subjektivt betraktelsesätt, eller ett strängt objektivt. Endast tämjda naturlagar har i modern tid betydelse för vardagen. De som är oss skrivna på näsan såsom tyngdkraften och konsistensen är redan upptäckta. Dessa betraktades lika gott av stenåldersmänniskan som av oss idag.6/2

Korsordsmakare Å.W tillkännagav utan någon som helst tvekan att han hade över ett dussin synonym och uppslagsböcker som hjälp i sitt värv."Man kan ju inte hålla allt i huvudet." Sådana borde flera människor vara; fullständigt ärliga. Andra vill så gärna skapa en legend, så det är enkelt för lögnaren att draga sina visor. När jag själv, åter, har konstruerat korsord har ibland t.o.m den roligaste delen varit att slå i uppslagsverk. Min ärlighet gäller dock föreställningen om ett snurrande streck för meditation. Jag trodde jag hade en hyfsad visouspatial kapacitet. Men då jag försöker meditera på ett kring centrum i "synfältet" snurrande streck, håller det bara i någon minut. Sedan vill strecket byta rotationsplan inåt, utåt, på väg ur vartannat lodläge. Undra om saken ter sig likadan för andra föreställare. 6/2

Om den snabba fingerföringen hos en skicklig pianist hade berott på medveten sekventialitet, hade exekutörens behållning därav förmodligen inte varit större än den oskickliges behållning av sitt spel. Ett snabbt huvud, efter vana och disposition, har till vissa delar en skild tidsuppfattning, gentemot ett långsamt. 8/2

Det verkar inte spela någon roll vilka anklagelser som kommer upp mot Bill Clinton. Nu när amerikanerna enligt opinionsundersökningarna s.a.s friat Clinton trots en uppfattning om både mened, allmän lögn och rättsmanipulation, har de i detsamma tänjt sina gränser för flathet. Om en mot Bill riktad anklagelse om våldtäkt hippsom happsom plockas fram av republikanerna är det ovisst huruvida ens detta kan stjälpa honom, även om USA:s medborgare skulle tro på anklagelsen. 21/2 -99

Om det i ett frågeformulär frågas efter både DNA.s byggstenar och proteiners byggstenar och man har glömt ett av svaren tar det emot att t.ex angiva peptider som svar på båda frågorna för att erhålla ett rätt. Man vet ju att de två frågorna inte avser samma svar. Att angiva samma svar antyder att man blandar ihop DNA och proteiner. 21/2 -99

Hon hävdade att teorin inte avsåg att likna materia- själförhållandet vid partikel- vågdualiteten utan att de två resonemangen gällde exakt samma sak. Frågan var om hon inte trots allt bedrog sig och gjorde en liknelse. Medvetandet kan ju inte iakttagas såsom sådant annat än på ett sätt, nämligen i det att jag, just jag, upplever förnimmelser och för dem intolkar en position. Först om en teori ger stöd för just mitt upplevelsecentrums särart är den värd att begrunda. Jag finns inte i den eller den kroppen utan just här. Detta kan inte förklaras med suggestiva och luddiga resonemang om koordinerade vibrationer kring vissa typer av organisk uppbyggnad. Sedan får man heller inte negligera de fasta data som trots allt finns gällande näradödenupplevelser. Trots allt speglas mitt subjekt av andra via varsomnaglingsförfarandet. I filosofiska sammanhang kan nog trots allt inte Danah Zohar räknas som mer än pretantiös rudis eller en grötmyndig kompilatör. 21/2 -99

Kåre Andersson | Hemsida för ljus