Under en efterrätts inmundigande fastnar ett frö mellan tänderna. Först efter 1 timme märker jag fröt. Sedan går jag och irriterar mig på fröt 1 timme innan det faller bort. Tänk om jag hade noterat fröt först efter 1 3/4 timme. Ibland kan det vara bra att inte veta. 16/8

"Sophämtningen har varit här." Tydligen var en pöl grumlig på infarten. Ja, folk har sina spårarknep och förmodligen var inte detta första gången som blicken föll på pölen. 16/8

En gaffelkonstruktion för patientflytt mellan olika sängar. 16/8

I skådeskpelarkretsar utvecklas det en kod för stilla döende, det att störta bakåt, vrida huvudet åt sidan och spärra upp ögonen. Inte avspänning, utan anspänning. "Han borde kolla upp hur det verkligen ser ut när någon dör.", säger en stämma cyniskt. Har då vederbörande verkligen sett på film? F.ö tes sig det s.k underhållningsvåldet motsägelsefullt. Finns det något mer löjeväckande än en vuxen karl som springer runt och låtsas? Det skulle i så fall vara ett överspelande fruntimmer. Och så försöker man hölja det hela i en dräkt av allvar genom att simulera knäckta näsor och avklippta fingrar. Blä! Kanske borde skådespelarna få känna på ett och annat, så fick de se hur lustigt det var?! Men det är klart- hade bara efterfrågan på reellt, filmat våld varit större, så hade säkert denna andel i underhållningsvåldet också varit större. 17/8

Du ser här en webbplats som till del handlar om temat dagböcker. Information om temat myter utgör icke minst en rubrik som presenteras. Du har på detta ställe möjlighet att läsa mer om tandläkare. Intresserar du dig för temat dressyr, idioti, skribenter, kvinnor, NMR, Ulf Lundell, eller atomer? Här finns information i plenti. Näring för tanken. Internetsajten delger dig det mest intressanta avseende ansikten.

Jag tycker allt att den franska balkongen är ett tämligen meningslöst fenomen. Skaka mattor och vädra med golvdrag? Möjligen! 17/8

Flertalet andra människors förnekande av subjektivismens giltighet bryter "som om". Detta ger om något stöd för subjektivism, snarare än tvärtom, men är till sist troligast egalt. 17/8

En morot åldras långsammare än morotsjuice. Är det kapillärindelningen som skyddar? 19/8

Man kan tänka sig en diskussion om mikrovågor som uppvärmare i lägenhet. "Huden känner av värmeflödet i endera riktningen. Om man uppvärmes «inifrån« så fryser man, eftersom flödet går inifrån och ut." "Men då jag motionerar kommer ju värmen inifrån och inte fryser jag mer efter ett motionspass än före." 19/8

Beslutet att deponera den avborstade skiten i fångshagen där jag gick och fångade får, var fullkomligt rationellt. Där fanns det ju redan så mycket skit. Likväl tyckte jag kanske att det fanns bättre slutstationer utanför porten. Det är lätt att bli stingslig mer eller mindre utan anledning, bara för att man slås av en relation till en eljest helt negligerbar olägenhet. 19/8

En person som allestädes närvarande springer och rycker i allt, till synes outtröttlig i sin energi; vilket intryck gör denne på flertalet människor. Personlighet, historier, beundran och löje är vad som emanerar därifrån. 19/8

Joanne Pransky- robotpsykolog: Tänk att man nu önskar överföra psykologins korrelations- och spekulationsbaserade charlataneri i tillämpningar på människoskapade konstruktioner som bättre tages för vad de är. Det är ju vad vi inte vet som öppnar för självsvåldiga manipulatörer som psykologins så omhuldade Freud, Morris o.s.v. Detta har ingenting med vetenskap att göra. Vad det handlar om är istället att skapa rubriker genom skabrösa idéer och allmän låghet. Att sedan försöka överföra klabbet till robotarnas värld- vad skall jag säga? Idiotin blir då komplett. 20/8

Det märkliga med anorexia nervosa är att de drabbade utgår från en fysisk storhet, men att ändå deras genomsnittliga beskaffenhet tycks vara mer åt det själsliga hållet än hos genomsnittsmänniskan i största allmänhet. Kanske är det deras betraktelse av sig själva i smärta som manar till eftertänksamhet. De är inte sällan viljestarka människor, med självdisciplin, stundom kanske med ett glittrande inre och då menar jag såsom en svagt belyst samling med glitterbitar i ett stort mörkt rum, vilken röres upp av en plötslig vind, åstadkommande en subtil ljussensation, bara en kort stund, för att sedan förloras i mörkret. 21/8

Allt tal om förnyelsebara energikällor är naturligtvis nonsens. En sådan skulle strida mot termodynamikens andra lag. Men det är sant att solen lyser oavsett all mänsklig verksamhet. Varför inte ta dess offervilja på allvar? Skall vi annars tala om tidsfrister som vi ger oss själva i vårt energislöseri, utifrån begränsade resurser, då får det verkligen finnas en större mängd uran eller en större mängd tungt väte för fusion o.s.v. Oljan är i alla händelser alltför uppenbart limiterad. Vi bör tala om minst mångtusenåriga perspektiv. 21/8

Hundar måste allt tycka att människor är fantastiska flockledare. Det finns alltid gott om läcker mat på husses och mattes bord, minsann. Vilken hundflockledare hade kunnat prestera något liknande??? 3/9 -99

Det finns två sorters fulhet: generell och specifik. Den generella är bara en uppfattning man som betraktare får av en mänsklig individ: Han eller hon är ful. Likväl är det svårt att precisera varför. Den specifika kan yttra sig i ett väldigt utstående öra, en sned näsa eller dylikt. 3/9

Vilken parameter används för automatisk lingonrensning? Bärens förmåga att studsa är en bra parameter, försåvitt bären är väl separerade, vilket i och för sig lätt kan ordnas. Säkerligen användes den i någon mening, t.ex då bär studsar över ett raster. 3/9

Det säges att motorcyklar är berättigade till en körfil. Deras förare kan emellertid åsidosätta varje bilists rätt till ett enskilt körfält, åtminstone om det är kö, som det tycks. 3/9

Angående Heisenbergs osäkerhetsteorem: Är det kanske inte energin och dess korresponderande storheter som är osäkra, utan själva naturlagarna i någon mening, i analogi till viljans frihet? I så fall kanske Schopenhauer skulle kunna ha till hälften rätt. 3/9

Spänn alla ansiktets muskler framför spegeln. Peka på en enskild muskel och slappna av med bara den. 3/9

Proselyter vinner man inte genom att försöka vederlägga gamla vanföreställningar. Man vinner dem genom att tala för det nya!! 3/9

De som ivrar för införandet av den emotionella intelligensens era får vara beredda på att deras skötebarn kanske upphöjer hundar som människans överhet. 10/9

Sålunda var den svargsynte en god bärplockare. Han stövlade utan vidare förbi alla halvdana fläckar och rev enbart på ställen där plockaren kvickt blev full. 10/9

Vägverket lade en vägbana i skikt av olika skikt. Sedan uppmanades bilisterna att i möjligaste mån framföra sina fordon å den "oslitet" indikerande färgen. 10/9

Att plocka bär ger en tanke om nytillblivelseöverinkommandets natur. Osystematisk bärplockning ger försåvitt tanken företer bibehållen optimism, en större skörd än systematisk plockning; tills dess man börjar kontrollera och jämföra resultaten för de olika systemen. I överobjektiv bemärkelse tillkom nämligen nya bär via tillblivelseöverinkommandet, genom regellöshet. Regellösheten går alltid utsides vetskap och kunskap, vilka storheter är förlagda åt en större visshet vid systematisk plockning. Men vissheten är aldrig absolut varför man ibland tycker sig iaktta en naturlagsöverträdelse. Vad som är intressant är då man börjar närma sig den subjektiva sannolikheten via den objektiva; t.ex avseende tankeöverföring och transcendens. Vilken är korrelationen?? Observera att subjektiv visshet s.a.s kan ringas in genom frekventiell mätning av ett upprepat fenomen. Minnes den subjektiva sifferangivelsen på möda. Nu kan vi börja närma oss modeller för "förklaring" av de fenomen som kan iakttagas då slumptalsgeneratorer producerar större ordning under människors tankar konformerande tilldragelser i världen. Ordning ger ordning!!! 10/9

Mätning av genetisk differens är ett trubbig instrument för bestämning av skillnaden mellan individer. En genetisk skillnad av viss storlek kan antingen betyda skillnaden mellan att ha en hjärna eller att inte ha en hjärna, men den kan lika gärna ha att göra med detaljutförandet av ett protein, eller ingenting alls! Det vore intressant att upprätta en hierarki av vad genomsnittsmänniskan anser vara väsentligt som bas för särart hos en individ. 10/9

Det krokiga dammsugarröret- mer ett utslag av överbetalda innovatörer utan andra idéer, än av vad som är smidigt och effektivt. Men nu rackar jag ju ned på idékläckande, eller? 10/9

Kåre Andersson | Hemsida för ljus