Jag avskyr att behöva säga det men: Teknikern är alltid ett redskap för idealisten och idealisten är alltid ett redskap för pragmatikern. 29/10

Jag hade en tanke om musik på internet, vilken skulle vara öppen för alla att såsom medkompositörer medverka i. Tydligen var jag inte ensam om idén. Jag hade en idé om microvågor i kemin. Microvågor används inom kemin till uppvärmning av preparat, läste jag. Visserligen säger man ingenting om polära- apolära jämvikter. Istället sägs det att lösningsmedlet måste vara polärt. Men om forskningen pågår så säger man nog inte allt... 29/10

Jag gjorde det klassiska felet utanför porttelefonen: "Jäklar", då ingen omedelbart svarade. 29/10

Man kan spara pengar på allt, utom på hushållspotatisen och dess kvalité. 29/10

Här ser du en webbsajt vars innehåll partiellt avser saker rörande dagböcker. Som besökare kan du på sajten hitta information om myter. Näring för tanken. Uppgifter avseende saker rörande Ulf Lundell utgör en sak vilken avhandlas. Det skall sägas. Är ämnesområdet kvinnor, dressyr, idioti, ansikten, atomer, tandläkare, eller NMR alltid relevant? Här finns näring för dig. Näring för tanken. Webbsajten kompilerar samman allt viktigt i vad det avser skribenter.

Mina händer var svagare än normalt. Det kändes som sådan där muskelsvaghet som kan drabba en då man skrattar. 29/10

I subjektiv mening är det likgiltigt hur många andra människor som tror si eller så. Allt som spelar roll är den insikt som kan vinnas genom betraktelse av upplevelseformen och dess interpreterade förutsättningar. Eftersom visshet alltid kan ställas ifråga i det att kunskapens grund avklädes, så yppar sig mer och mer av min subjektiva belägenhet såsom verklighet för kontemplationen. Detta har ingenting med den eller den läran att göra. Också meditation utgör bara ett redskap för att neutralisera evaluationen och abstraherandet såsom källa för verklighetsuppfattningen. För att vidare diskutera ordet illusion, så är det naturligtvis ett ord som förutsätter objektiva värden. I subjektiv mening är ju alla förnimmelser, föreställningar och inre intryck på precis det vis som de nytillblivelseöverinkommer. Men då jag planerar i framtiden utgår jag ju tydligen ifrån en förväntan om att världen skall fortfara att gestalta sig enligt de lagar och modeller jag hittintills slutit allt hårdare kring min föreställning därom. Som subjektivist utsäger insikten om detta mitt sätt att fungera bara att mina spontana och omedelbara viljedispositioner primärt är funtade på visst sätt. Filosoferande kan visserligen i någon utsträckning återverka härpå, men behöver i förstone inte göra så, eftersom det filosofiska betraktandet kan betrakta egen disposition eller vilja utifrån motiv likväl som annan disposition. Men uppenbarligen existerar också viljan till filosofisk betraktelse som en disposition. Gradvis kan denna sida av "viljesubjektet" tillvälla sig en allt större andel av min natur. 31/10

Barnen i USA protesterade mot vapens tillgänglighet. Barnen ja- eller var det månne deras lärarinnor. Själv minns jag att jag under min tid i grundskolan deltog i en massa fingrerade upprop och protester. Varenda gång var arrangören klassens fröken. På högstadiet fick vi vid ett tillfälle faktiskt välja om vi ville sympatistrejka från studierna för att gå i demonstrationståg, krävandes högre lön för lärarna. Jag var den enda eleven i klassen som valde att plugga- och lärarna tävlade om att göra lektionerna meningslösa för mig. Kanske förtjänade lärarna bättre löner, men de förtjänade inte rätten att i ett ruttet samhälle få fingrera elevernas åsikter!!! 31/10

Det kan vara lärorikt att under en spatsertur låtsas att man nyss kommit ut från en livslång fängelsevistelse. Den f.d fången beklagade ju sig över att människor behöver genomlida sådant för att kunna se världen på det underbara sätt som den framstod för honom. Men redan låtsandet kan ge en hint. Man kan därmed skaka om sin verklighet något, precis som då man intalar sig att det som är norr egentligen är söder. Jag har aldrig varit här förut och platsen är Frankrike, inte Sverige. Förfaringssättet är ett redskap för meditationen, precis som meditationen är ett redskap för det filosofiska förhållningssättet. 31/10

Alla minns väl sagan om kungen som då han tillfrågades om den första av två önskningar, vilka en ur en flaska utsläppt ande erbjöd sig att uppfylla, svarade att han ville att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld. Önskningen var i själva verket inte så lyckad. Man skulle kunna önska att lite fler människor här i samhället funderade över sina önskningar och strävanden, sålunda att de föreställde sig själva som deltagare och invånare i sin ideala utopi: "Är jag så mycket lyckligare nu då?" För en tekniker utgör å andra sidan problemlösningen och strävan i sig den ideala tillvaron. De slutliga konstruktionerna är oviktiga. Hur många egentliga konstruktioner är i så fall till sist verkligen valda med absolut tanke på neutralitet? 6/8

Man skall notera detta att jag upplever härifrån min somatiskt definierade position och ingen annanstans ifrån. Detta är ett ovedersägligt faktum. Ändå bytes kroppens celler och atomer på löpande band. Även nervcellernas biologi undgår djupgående förändringar. Bortsett från arvsmassan såsom interpreterad kod påminner Kåre idag förmodligen mer om någon annan än om Kåre för tio år sedan. Detta alltunder en stadigvarande låsning av mitt upplevelsesubjekt vid kroppen. Det är som om kroppens biologiska kontinuitet avhängiggjorde upplevelsesubjektets successiva kontinuitet. 6/8

En ytterligare manipulation för dig som är i låtsastagen, men utom en stadigvarande sollipsistisk anda- Låtsas ett tag att ditt subjekt är det enda här i världen! 6/8

Vad är förödande för mörkersynen? Jo- att få ett smolk i ögat. För smolkets avlägsnande tages båda ögonen i anspråk. Härutöver erfordras ljus. 6/8

Den reducerade spolningseffekt man på en gammaldags WC med dragknapp erhåller om knappen bara drages upp till hälften tillfredsställer inte ingenjörerna. Dels anses förfaringssättet vara alltför jobbigt för en stadsbo. Dels är det inte avsett, alltså ej explicit föreslaget i och med inrättningen ifråga. Följdaktligen konstruerar man nu toaletter med två alternativa spolknappar, varav en för reducerad spolverkan. 8/11

Tänk dig följande. Plötsligt är dina tankar och åsikter enarådande i tal och skrift. Dina synpunkter kommer i TV och på alla tidningars förstasidor. Alla tycker exakt som du. Ingen bemöter dina meningsyttringar. Det är som att skrika ut i etern, vilken bara blivit lite större. Det är som om världen har frusit till is. Å andra sidan kan man tänka sig att ens värsta "hatobjekt" plötsligt stode på barrikaderna, förfäktande varje uns åsikt av det till en själv appellerande. I detta fall omtalades över huvud aldrig åsikterna som vidlådda av ens namn eller ens person. Vore det tillfredsställande? 8/11

Kåre Andersson | Hemsida för ljus