Jag hade tidigare gjort reflexionen att människor tycks inbilla sig att i bilköer, köerna intill alltid rör mer på sig. Själv brukar jag inte falla för denna dumhet, tack vare en verksam introspektiv förmåga. Åtminstone någon annan måste ha varit snudd på lika introspektiv, eftersom man sedemera anställt med en undersökning, vilken klargjorde saken. Folk tror "alltid" att trafiken i de andra filerna flyter snabbare, p.g.a att man ser alla som är framför en, men inte dem som är bakom en. Detta var i alla fall den officiella förklaringen. Själv tänker jag att också av t.ex tre bilköer, sannolikheten ju faktiskt är ganska stor att det i någon av de två andra går undan fermare än i ens egen. Då fokuserar man på denna, snabba kö, för stunden. 19/9

Det finns människor som gör ett vitt skilt intryck då man kommunicerar med dem på tu man hand, respektive då de höres tala. Undra förresten hur ofta detta är mer än ett intryck? 19/9

Jag tänkte på detta som en eventualitet för separering av enantiomerer i ett kemiskt racemat; Eluering under inflytande av ett cirkulerande fält. 19/9

Ulf Lundell säger sig uppleva att frihet idag inte är något positivt, utan snarast liktydigt med meningslöshet och tomhet. Man undrar vad hans eget gångna handhavande av friheten kan ha med saken att göra? 24/9

Här har du en webbplats på vilken dagböcker är ett relevant tema. Näring för tanken. Information om ämnesområdet myter är bland annat en sak som tas upp. Något att betänka. Domänen delger dig det väsentliga om tandläkare. Vurmar du för saker rörande dressyr, NMR, kvinnor, atomer, idioti, Ulf Lundell, eller skribenter? Här är något att titta på. Du kan få tillfälle att förkovra dig i ämnet ansikten. Det skall konstateras.

Man är i ett smått sårbart tillstånd då man är för inriktad på vad andra människor tänker och menar, istället för på de möjligheter som ens eget innovativa skapande erbjuder. Man är rädd för att med ett fritt handhavande draga på sig anklagelser om att ha frångått anvisade rutiner. Så klagas det istället på ens fantasilöshet! 24/9

Tjejer påstår sig såvitt jag förstår, i 9 fall av 10 vara goda människoläsare. Vad de menar är att de är bra på att läsa dåliga människor och dåliga på att läsa bra människor. 24/9

Inte nog med att man till slut vill gå hem. Man blir också tillsagd att man måste. 24/9

Det relativaste av allt är relativiteten själv. 24/9

Autodidakten undanhålles mycket fackmässigt material. Därför tycks hans väg så mycket utsiktslösare. "Självlärda kommer aldrig någon vart." 24/9

Ibland är för mycket och för lite = ångest. Ibland är endast för mycket = ångest. Det senare tillståndet är ett förstadium till friden. 25/9

Jag såg en dam köra runt på Chalmers parkering i en bil, märkt "uppdraget". Uppdraget var väl att hitta en ledig P- ruta vid 11- tiden en vardag. Då finns det nämligen inga, trots att tillstånd för varje bil som får parkera har utdelats för dryga pengar. Antingen är administratörerna okunniga i räknekonsten eller också är de illvilliga och giriga. 25/9

Ännu mer skruvade komparationer:

  1. yxa bilade skitnödig
  2. fina fan fön
  3. rappa rappare hårt
  4. gråta lap sprungit
  5. springa glapp ätit

11/10

Vad kan man säga om s.k idealistiska veganer? Det finns de som när ett stilla ickebehov och en varsamhet, däruppå ett ställningstagande är gjort. De accepterar inte det mänskliga förhävande visavi djuren, som de principiellt utläser i allt nyttjande av djur. Å andra sidan är flertalet veganer idioter. De tror att livet för de vilda djuren är en i fångenskap oöverträffbar dans på rosor. Icke tänker de på alla de evolutionens felsteg som genom naturens obarmhärtiga hårdhet korrigerats, heller inte på den än mer segdragna livsbana, slutgiltigt ändå siktandes mot död i svält, sjukdom eller angrepp från rovdjur eller asätare, som jämväl flertalet välanpassade högre djur har att se fram emot. De tror att man kan utläsa något som helst moraliskt credo i en natur som i sig de facto sannare inkluderar varenda möjlig miljöhistorisk och kulturell händelse. De utgör helt enkelt illaluktande stycken i anarkismens ruttnande avfallshög, dumma och dryga. 11/10

Kåre Andersson | Hemsida för ljus