Ljuskapellet var mörkt, men med en massa vackra inslag av ljus, såsom reflexer utmed en vägg, hologram och vattenspel. Här blandades konst med reklam, men villkoret för all reklam var att den måste vara godkänt vacker. 16/12

Jag tyckte det var naturligt att ett på längden isärklippt möbiusbans blir ett längre band, vilket är vridet ett helt varv. Om man nämligen börjar med två parallella, flata band, vilka går i cirkel, men som slutar och börjar med ett snitt, och vrider båda banden simultant på sidan för en av snittytorna ett halvt varv, så hamnar ju det ena bandets begynnelsesnitt mot det andras slut. Båda banden har vridits 1/2 varv och 1/2 + 1/2 = 1 försåvitt man sedan kopplar ihop snittytorna. 16/12

Exakt hur många partiklar finnes det i världen? Har du sett de här två människorna exakt en meter ifrån varandra? Varför finns världen? 16/12

Man kunde börja med att undersöka i vad mån tidsuppfattningen i ett genomsnittligt förmodande förskjöts till att undervärdera eller övervärdera antalet förskjutna sekunder under ansträngning, kyla och målsträvan. Härpå kunde man undersöka variabiliteten i gissningarna med avseende på tillstånd. Den förra benägenheten borde kunna läras bort i högre utsträckning än den senare. Sedan övergår man succesivt till att relatera objektiv och subjektiv osäkerhet till vartannat. 16/12

Du har här en internetsajt där dagböcker utgör en underavdelning. Förvisso är det så. Webbsiten ger dokumentationsunderlag för det väsentliga ifråga om Gud. Som besökare kan du få tillfälle att läsa på när det gäller depressioner. Tänk på det. Finner du schack, politik, delfiner, veganism, hjärnan, skapande, eller studenter intressant? Här är något för dig. Icke att förglömma. Information om saker rörande hologram är en frågeställning vilken avhandlas. Något att ha i åtanke.

Lite morbid i hågen tänkte jag mig ett skjutvapen med två dellopp, var av det tidigare var tight och räfflat med toppiga, exakta räfflor. I det senare stötte således aldrig projektilen mot väggen under utskjutningen. Ammunitionen hade två förbränningshastigheter. 16/12

Bärgningskillen ville inte att jag som passagerare skulle kliva ur bärgningsbilen för att hjälpa till då min funktionsodugliga bil hängdes på. Undra på det- kalaset visade sig senare kosta 1300 kr. Kanske var det samvetet... 16/12

Ett problem med meditation är meditativ frihet. Om meditationen verkställes med slutna ögon kan man tänka sig ett streck eller ett kors som snurrar kring ett centrum. Korset kommer över tid att "vilja" fluktuera till vinkeln mellan de tvenne kontrajektorerna (korsande strekcen), sedemera tillkommer även benägenheten enligt det roterande strecket. Det snurrande stecket kommer i första hand att vilja rotera på skrå, såsom en vispande "dubbelåra" med armarna utåt vänster och höger sida, härefter även med en accelererande hastighet. Jag menar att iakttagelser likt dessa kan utgöra redskap för en god vetenskap. Då det gäller meditation på en punkt kommer i första hand belägenheten att omärkligt förskjutas uppåt. En imaginerad punkt har många gånger någon slags utsträckning, vilken ävenledes kommer att förete upplösning. Nu kan man istället förläna imaginationen en ökad fri komplexitet, t.ex uttryckt såsom ett centrum varikring slumpmässig symmetri eller utstrålning låtes framträda. Ökad frihet ger en beständigare betraktelse. Till och med fullständig frihet kan vara gångbar, ehuru inte sällan ledande till vikande, odefinierad koncentration. 2/1 2000

Rättelseeffekt: Jag stannade av okänd anledning med bilen framför trafiksignalen då det var grönt. "Äh- Det är ju grönt!", tänkte jag och gasade på. Dock hade det under tiden slagit om till gult, varemot man enligt rådande lagstiftning inte får köra. På detta vis blev jag till apparansen mer senfärdig än eljest. 2/1 2000

Jag tänder ett stearinljus i världsrymden. Strålningen härifrån är kvantiserad. Vart tar då energin slutligen vägen? Den fördelar sig uppenbarligen inte jämt över världsrymden, heller utsprides den inte enligt en yppig, lobisk symmetri. Och om tiden är den utjämnande dimensionen, då måste över tid likväl kvanterna fördelas ojämt i de olika riktningarna. 2/1 2000

Kåre Andersson | Hemsida för ljus