Fienden skapar betingelser för mitt upplevande borta hos sig. Så fångar de min själ. Sedan straffar de mig där. 19/8

"Denna gången skall inte fisken få smita. Nu binder jag reven kring midjan." Jag tänker mig en tvärsnitts- skämtteckning, föreställande en fiskare, vattnet och en fisk i vattnet. Kanske rör det sig om vinterfiske. Fisken, som mannen inte ser, är stor, stor, stor!!! 19/8

Subliminal längd (korthet) på starka, högfrekventa ljudstötar, t.ex för att väcka någon. Blinkande bild med till del intermittent inverterade pixels. 19/8

Dröm- Ett hus vars inre skal skall rivas i en viss succession per timma, sakta, sakta. 19/8

Här har du en site vars innehåll avser ämnesområdet dagböcker. Du kan få tillfälle att läsa på när det gäller hjärnan. Väcker ämnet studenter, Gud, veganism, delfiner, hologram, schack, eller politik alltid din entusiasm? Här finns näring för dig. Något att ha i åtanke. Uppgifter avseende saker rörande skapande är en frågeställning vilken avhandlas. Webbsajten tillgängliggör det väsentliga om depressioner.

Vad har skakningar mot benstommen med olika frekvenser och cm- amplitud för effekter på människan? Och då menar jag inte vita händer. 19/8

All politik grundas på generaliseringar. 19/8

Man borde upprätta en skala för graden skada som vissa måltidsförfaranden förorsakar, t.ex ett glas juice, snabbt drucket, åtföljt av 1/2 minuts sköljning med fluorerat munvatten. 10/9

Jag tänker mig 50% innan- tentor med förhandsgivna svar och repetition av viss andel av frågorna från tenta till tenta. Utantillinlärningen firar ändå sina triumfer. Varför inte acceptera detta och göra det bästa möjliga av saken? Härigenom kunde man t.ex tillåtas svar i exakta fraser och optisk läsning. 10/9

Ett motiv för självmord skulle kunna vara att man upplever allt "yttre" inflytande som negativt medan livets positiva sidor ensidigt uppleves vara förknippade med subjektsförevaron som sådan, inåtskådandet och friden. 10/9

Den delen av systematiken som behandlar överföring av system- är speciellt viktig!!! Människan disponerar oerhörda mängder systematik. Knepet är att finna nya tillämpningar. 10/9

Dumma människor tror att de är smarta. Kanske har intelligenta större erfarenhet av krävande miljöer, vilka s.a.s ådagalägger det mänskliga tänkandets ständigvarande begränsningar. 10/9

Hajar gillar att bli klappade. Varför??? 10/9

Varför svettas feta mer? Inte enbart för att deras ansträngning är större men tillika för att deras klotliknande kroppsform och större dimensioner låser mer värme. 10/9

Det hade varit rimligt om en möjlig psykokinetisk förmåga företedde kontinuitet däri att den hos var och en kunde återfinnas i större eller mindre grad. Men hos mig finner absolut ingen grad av psykokinetisk förmåga. Därför är jag skeptisk till möjligheten av psykokinesi över huvud taget. 10/9

Den starkaste spermien bär på det genetiskt fördelaktigaste materialet. Varav denna korrelation? 10/9

Istället för tjockare väggar kan en trycksatt behållare förses med invändigt spända vajrar. 10/9

"Det var en stor och ful en", sade chalmerskillarna och skrattade, efter det att de slagit ihjäl nattfjärilen/ snigeln/ musen/ katten/ hunden/ människan. 10/9

Konstigt att klockornas armband så ofta går sönder före klockorna. Kanske är det lättare för kriminella intressenter att s.a.s programmera armbanden till ett naturligt förfall. Men nej! I varje fall borde substitutionsarmband sälja bra. 10/9

Är det datorgrafiken som så menligt påverkar tanken att undermedvetet hålla en upprepad trappsstegsformation såsom ponerat genare än en enfaldig? 10/9

Är det ologiskt med dödsstraff som påföljd på mord? Hur är det med fängelse för människorov, då? 10/9

En svårighet med att ställa bra frågor är att man inte vet vad som står i tur att serveras på silverfat. Kanske är det svaret på frågan med stort "F". 19/11

Att lära sig lära behöver inte enbart vara en fråga om att lära sig tänka. Det kan faktiskt också innebära ett tillägnande av en accepterad standard. Felet med pedagogiken idag är att den har alltför få standarder. Då jag var yngre avskydde jag standarder, men nu har jag insett att de ingalunda behöver kväva kreativiteten. Istället gives denna utrymme att fokuseras emot själva ämnet, snarare än att handla om situationsrelaterade gissningslekar. Det säger sig självt att en sådan standard bör vara så enkel som möjligt, t.ex vad det anbeträffar hänvisningsmetodiken. Ett tecken kan betyda ny metod, vilken är indexerad varhelst dess delar omtalas. Ett andra tecken kan avse andrahandskategori. Det är bara att spinna vidare. 19/11

Evolutionära mekanismer har en ypperlig tillämpning i det automusikprojekt med publik, mänsklig feedback jag tidigare omnämnde. Vissa komplex av tonrelationer kan knippas och behandlas som mer eller mindre framgångsrika "kromosomer". 19/11

Då ett språk medels automatiserbar teknologi översättes till ett annat, givet ett stycke text, så räcker de små lingvistiska byggelementen till en viss nivå av ekvilibrism. För att nå därutöver måste man nyttja större element med empirisk koppling i vedertaget bruk. Många fraser är nämligen goda bara ity att de sanktioneras av bruket inom vissa kretsar. Internet är den givna lösningen för dessa empiriska referenser. 19/11

En luftbubbla stiger genom vattnet. På ytan putar "den" upp ett tag innan den brister, så även i ett ytspänningsfritt medium som inte bildar bubblor. Men egentligen är det ju vätskan som rinner nedåt runt bluftbubblan, då denna stiger. Varför rinner då vätska uppåt, när bubblan når ytan, för att där bukta? Turbulens eller ytspänning i alla fall? 19/11

Sålunda sade hajdykaren och kännaren: "Känslan hajarna erfar då de biter i skyddsbrynjan påminner förmodligen om din och min upplevelse av att bita i folie." Har hajar plomber? 19/11

Propagandan hävdar att människobastarden är friskare än den "renrasige". Likväl hävdar man att endast individuella skillnader föreligger mellan människor. Endast till skändlig fördumning manipulerat valboskap kan undgå att se motsägelsen. 19/11

Subjektivt betraktande är mediet för iakttagelsen av min likhet med andra. Reglerna för mediets innehåll kan inte tillämpas för mediet självt, som är apriori. Jämför med om du drömmer att du är en människa bland andra männikor. Erhåller alla människor i drömmen ett upplevelsesubjekt, motsvarande ditt eget, bara för det? Naturligtvis inte! Men med den temporära föreställningen om deras själar så erhåller de ändå status som själsliga i denna aspekt. 19/11

Kåre Andersson | Hemsida för ljus