"Lagning" är en dålig beskrivning på en plomb. Ungefär som om man skulle ha kallat en krok, infäst på handleden, för "lagning". 13/3

Sömnförlamningen släppte oregelbundet. Jag kunde höja armen, men inte böja den. 13/3

Många fotgängare trycker aldrig på knappen för att vid övergångsstället erhålla grön gubbe, då de står i begrepp att gå över. Detta är normalt det smidigaste för bilisternas del. Ett ljusomslag kräver kanske 20 sekunder vid fel tidpunkt av deras tid, medan en smidig fotgängare kan välja att passera i en stor lucka mellan bilarna. 13/3

Det märkliga med frågan om djurplågeri är att i stort sett alla tycks vara överens om att djur inte borde få användas för plågsamma tester då det gäller att enbart utveckla t.ex nya, överflödiga kosmetika som påspädning på ett redan dignande utbud. Ändå fortsätter försöken. Vidrigt! 13/3

Detta är en site vars innehåll partiellt avser fakta om dagböcker. Tänk på det. Webbsiten tillhandahåller vad som är värt att veta i vad saken avser schack. Du har på sajten möjlighet att lära dig mer om studenter. Jajamensan! Är du intresserad av ämnet Gud, delfiner, veganism, skapande, hologram, hjärnan, eller depressioner? Här finns information i plenti. Något att ha i åtanke. Fakta rörande subrubriken politik utgör en sak som tas upp.

Människor som önskar få en att utföra saker och ting genom att hänvisa till andra personer, vilka gjort detsamma, brukar själva ta varje upptaget problem eller varje historia som en hint, lite irriterat sådär. Själv tycker jag det är väldigt jobbigt med människor som försöker läsa alltför mycket mellan raderna då jag säger något. På motsvarande sätt förutsätter jag att varje propå som är riktad till mig utsäges i klartext. 13/3

I schack har enbart den attackerande parten några egentliga möjligheter till seger. Det finns många undantag, speciellt om man inte beredvilligt lägger sin tolkning till förmån för påståendet. I verkliga livet gäller detsamma, med kanske ännu färre undantag. Den offensive når någonstans, den passive ej. Ingen knackar på dörren och frågar efter mina idéer. Möjligen kunde jag föregå med gott exempel och knacka på andras dörrar i min jakt efter idéer. De som knackar på dörrar är däremot dammsugarförsäljare och Jehovas vittnen. De som håller sig med reklam och propaganda röner framgång, de passiva röner motgångar. För att som återhållsam ernå framgång måste man, likt den av dumhuvuden beundrade Jesus, som till på köpet förmodligen aldrig ens existerat, tillse att andra går i bräschen för en. 13/3

Genom att inte stänga luckan till filtret på torktumlaren markerar någon att vederbörande visst har städat. 13/3

Stå på händerna är som att stå på näsan- besvärligare ju äldre man blir. 13/3

"City" ger extra rabatter på lågpriser, men bara till tjejer. Enligt vårt samhälles lagstiftning är sådant diskriminering, m.a.o kriminellt, precis som när somliga jobb ohöljt reserveras för kvinnor. 13/3

En politiker i västsverige (vänsterpartiet) "avslöjades" som porrfilmsskådespelare. Dessvärre kan man nästan tro att mannen i fråga är folkvald. 13/3

Hon skrev en bok om utbrändhet, men drabbades själv. Måste detta bero på brist på självinsikt? Nej, men förmodligen var likväl bristande självinsikt den största orsaken i detta fall. En annan orsak kan ju vara möjligheten att "komma undan" genom att agera utbränd. 13/3

Den ryske delegationschefen kommenterade föreläsningen i mekanismerna kring "fett" vatten sålunda: "I Ryssland kallar vi det torrt vatten." Bevekelsegrunderna för detta uttalande inför en åskådargranne kan ha varit många. 13/3

Man klagar över att folk är blinda. Annars förekommer det också att blindhet lägger hämsko på en eller annan ytterlighet här i världen. 13/3

Av alla vidriga program och shower som visas på TV är "Ricky Lake" förvisso något av det vidrigaste som går att uppbåda. Temat är ideliga personskildringar av gröpta, andefattiga, usla, egocentrerade människor utan varje tillstymmelse till djup eller själsligt liv. Det är signifikant för det urartade samhället att erbjuda sådan idioti som stående underhållning, dag efter dag; vecka efter vecka. 20/3

På 4:ans nyheter intervjuades Alex Hall, en "f.d" kriminell invandrare. Hör och häpna; som förklaring till sin och andra invandrares kriminalitet hänvisade han till mångkulturen i förorterna, alltså inte till den därstädes förevarande kulturen som sådan, utan till mängden samtidiga kulturer. Han förklarade det faktum att offren merendels är infödda svenskar med att dessa inte håller ihop så bra som invandrarna. Förvisso var denne människa trovärdig i sina bedömningar, något som knappast kan sägas om våra mångkulturella politiker. 20/3

Jag menade att man med ett gevär i hand nog skulle kunna freda sig mot en knivbeväpnad man också utan att skjuta. "Har du slagits mot en knivbeväpnad kille någongång?", blev jag härpå tillfrågad. "Nej", svarade jag sanningsenligt. "Då vet du fan inte vad du pratar om." Kanske borde jag som lustighet ha motfrågat om vederbörande hade slagits mot en man med gevär. Men dylika riposter är bara alltför lätta att utvärdera i efterhand. 20/3

På den nya parkeringsrätten, ett kort vilket skulle fästas på vindrutans insida, så hade man lagt till en formulering om att man genom innehav härav hade rätt att parkera på högskolans parkeringar "i mån av ledig parkeringsplats". Då folk tidigare klagade på att p- rutorna, vilka de hade betalat för att få nyttja, inte räckte till, så vidtog man således en åtgärd- vilken dock inte syftade till att åtgärda de klagandes bekymmer, utan enkom till att bryta udden av deras klagomål. 20/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus