Målet föreföll framrationaliserat till sin specifika kombination. Lite för bra att framlägga som en åsikt. Då föredrog någon att ljuga och hävda en mindre bra kombination eller att frågasätta varje möjlighet som baserade sig på kombinativa konstellationer ovanpå det givna urvalet. Tänk så folk skulle kunna tänka fel, om de vore kompletta idioter, alltså. 10/12

Sedan han slutat ta ginseng sjönk tankens klarhet till en nåvå under den som varit gällande innan kuren. Ty varför skulle dessa mekanismer gälla endast välkända, "farliga" droger? 10/12

Jag äter äpplesylt och tänker på hur kinkig jag var som liten. Jag älskade äpplesylt och mjölk, men fann jag på den minsta tillstymmelse till kärnhus eller något vasst flarn i äpplesylten så ville jag inte ha. Det påminner lite om lammen då de gives mjölk på flaska. Somliga utvecklar synnerligen omständliga rutiner för hur det hela skall gå till. Får de mjölk på nosen eller liknande så vägrar de blankt. 10/12

Ett plötsligt ljud kan undantagsvis vara nyttigt för insomnandet då det skapar ett konkret fokus samt bryter eventuella tankegångar som eljest hade ältats. Har jag tänkt detta förut? 10/12

Läs mer på en webbsajt avseende ämnesområdet dagböcker. Icke att förglömma. Uppgifter avseende ämnesområdet golf utgör en sak som presenteras. Näring för tanken. Du kan på detta ställe läsa på när det gäller datorer. Finner du hattar, sjukdomar, Job, depression, Voltaire, dumhet, eller demokrati intressant? Här är något att titta på. Domänen ger dokumentationsunderlag för vad som är värt att veta anbelangandes lukter.

Man kan tänka sig tvenne alternativa minnen med samma framtagbarhet, samma delay för association. Det ena minnet är uppkommet genom itererade, luftiga touchar, det andra genom en vass, punktvis inskärpning. Är nu glömskekurvan i tiden densamma för de två? 10/12

Nationalekonomen liknade norrmännens nyupptäckta olja vid pengar i handen. "Det enda som händer är att det blir inflation." För att resonera så urbota dumt måste man väl vara ekonom. Olja är trots allt en reell resurs. Det går att polymerisera och formpressa plastprodukter, driva fordon och värma upp hus därav och därmed. Den främsta anledningen till att man skall vara så försiktig med oljan är att tillgången är begränsad. Men att gå därifrån till att jämställa den med tomma värden är vansinne. Det sorgliga är att nationalekonomernas skapar självuppfyllande profetior. I viss mån stämmer alltså säkerligen utsagan om oljans effekter på penningvärdet, ehuru det borde vara tvärtom. Med mer att köpa, t.ex olja, för samma mängd pengar borde pengarnas värde istället öka. 27/12

Bilförare som kör långsamt på 90- väg tenderar att köra snabbt på 70- väg. De håller samma hastighet oberoende av hastighetsskyltningen. 27/12

Om nu spolarvätskan skulle riskera att frysa så kan ju alltid spolarvätskepumpen anläggas så att den kan rotera åt andra hållet och pumpa tillbaka vätskan från vätskeledningarna innan bilen parkeras. Behållarens innehåll fryser inte lika snabbt, då volymen är större i förhållande till ytan. 27/12

Tänk om man kunde få en effektivare elmotor genom att skärma respektive inte skärma av standardmagneter. Men så är det bara det att skärmandet förmodligen skulle kosta en energiinsats ungefär i proportion till vad man tjänade. 29/12

Det är naturligt att det som är jobbigt tar tid. Så känns det som att tillvaron allt mer kommer att kretsa kring det jobbiga. Det är som att avverka en färdsträcka där de långsamma partierna helt förtar tidsvinsterna på de snabba partierna. Det är det långsamma man sysselsätter sig med, ty det snabba är fort gjort. Således blir en darrhänt mans liv som att knäppa en knapp och en detaljfokuserad mans liv som att skumläsa en bok. 29/12

Sannolikheten för att just det man oroar sig för skall hända brukar vara liten. Istället händer en massa annat otrevligt, som man aldrig tänkte på. Men faktum var att jag en gång, på väg till skolan fyllde munnen med munskölj på vägen ut. Risken för att träffa vaktmästaren och verka snobbig för att man inte kunde hälsa var så försvinnande liten. Och så hände just DET. Tja- Några sådana saker händer alltid under ett liv. Men sannolikheten för att just DET skall hända igen är försvinnande liten. 29/12

Man talar i demokratier om att "vinna val". Detta visar att begreppet demokrati bara är en stor bluff och att den sanna taktiken bakom s.k val är att manipulera och korrumpera. Annars hade det snarare än att vinna varit fråga om att utan tanke på popularitet ställa upp ett valbart alternativ vilket sedan skulle kunna användas som medel för personer som tyckte i enlighet därmed. 29/12

Det är en schablon att säga att man förutom att kunna minnas även måste kunna glömma. Vad jag däremot noterat är att företeelserna följs åt. Ju större krav på minneliga hågkomster, desto viktigare för själsfriden att emellanåt kunna stänga av. I någon mening kan detta alltid betecknas som glömska.29/12

Att sova med krökta armar kan få nerverna att växa fel i armbågarna. 29/12

Bisarra upplevelser: Det kändes som om någon med hårdhet stötte en brödsmula mot min rygg. Vid ett annat tillfälle sparkade jag oavsiktligt till en brevidvarande stol då jag satte mig i en av flera. Det av min spark träffade stolen lät då som en bromsande lastbil över tid. 29/12

jag tänker mig en politisk, teologisk, social modell. En människa representeras av ett antal skalor samt vissa härtill knytna ord. Åsikterna ändras enligt slumpmässig kontinuitet. Vid flera tidpunkter i livet, såsom vid födseln och puberteten så är hastigheten på den slumpmässiga glidningen större. Vissa individer redovisar generellt en högre grad av glidningsflexibilitet än andra. Ekonomisk status inverkar på benägenheter. Exempel på skalor för ord och begrepp kan vara: Altruism, Sköt dig själv, Xenofobi, Gudstro, Frihetstro. Ordens påverkan är nationell. Varje ords låsande kraft varierar för samtliga kontinuerligt över tiden enligt slumpens anvisningar. Det finns negativ och positiv låsning. Där det finns en vakans för att ta kommando över ordet dyker det alltid upp någon som gör så. Därför kan modellen gå via ord istället för via individer. Bygg vidare! 29/12

Kåre Andersson | Hemsida för ljus