Depressiva känslor kan stamma ur medvetenheten av att livet såsom Schopenhauer uttrycker det innebär ständigt uppskjutet döende och dess innehållsliga delmoment ständigt uppskjutet fallande. Det räcker inte att en gång för alla äta, sova, städa eller ordna sin ekonomi. Sedan man likt Sysefos knuffat upp stenen en bit så rullar den tillbaka, så fort man släpper trycket. 25/8

Jag vaknade med en förlamad, okänslig arm. Det kan tyckas lättsamt att tala om vad tryck på en nerv under sömnen kan åstadkomma, men upplevelsen är sig själv. Ovisshet! Kanske har jag förlorat armen! 25/8

Våga stå still på en gata i sta'n, just en gata och inte en väg. Bara ställ dig med armarna utefter sidorna och mitt på gatan. 25/8

Ett svar är en hövlighet utöver "det är det". 25/8

De kallar det "askungesaga" då norska Mette Marit gifter sig med sin prins i Norge. Fel! Villkoren för en askungesaga var inte endast att askungen skulle vara fattigare än sina rivaler, men också att hennes sinne skulle vara renare. 26/8

Du ser framför dig en sajt där dagböcker utgör ett fokus. Något att betänka. Uppgifter avseende ämnet hattar utgör en sak som presenteras. Finner du Voltaire, golf, lukter, datorer, depression, sjukdomar, eller Job intressant? Här är något för dig. Du kan här läsa på när det gäller demokrati. Tänk på det. Webbplatsen tillgängliggör det väsentliga i vad det avser dumhet.

Tårar utgör en oändamålsenlig signal i kroppsspråket mellan djur med päls. Men det är som om förklaringen likväl är otillräcklig för att å naturens vägnar "motivera" att människors ögon kan tåras på ett annat sätt än djurens. Det vore simpelt att anta att hemligheten låg också i vår forna livsmiljö, vilken i och för sig med säkerhet delas av vissa djur. 26/8

Väljer pessimister omedvetet ämnen (typ livet, verkligheten och sanningen), tillfällen och miljöer för att få rätt? 26/8

Peter Sellers kom in i branschen genom att låtsas vara kritiker och ringa in. Det är annars faktisk även generellt anmärkningsvärd hur ofta en karriär börjar med åtminstone någon inledande fräckhet. Sedan är det en annan sak att fräckheten måhända såsmåningom gärna får glömmas bort. 26/8

Om man kunde dispergera fett i vatten vid låga temperaturer medels rätt detergent så kunde kanske därvid tvättmedel sparas emedan låga temperaturer ur makromikro- entropisynpunkt favoriserar stora fettdroppar med förhållandevis liten yta. 26/8

Då mannen på gatan skaffar aktier får media ökad makt. 26/8

I en civilisation är att "stoltsera med lånta fjädrar" bara att föra vidare och utveckla civilisationen, det är kort och gott liktydigt med att som god medborgare dra sitt strå till stacken. 26/8

Jag såg en hel engelsk film där "hippo" i textningen konsekvent var översatt med "noshörning". Filmen handlade alltså om flodhästar. 26/8

En gruppgen som satte mekanismen för egoismens annars automatiska gynnande ur spel skulle gynna arten. 26/8

"Schopenhauer levde inte som han lärde", menade Kirkegaard. En vis man lär att man bör leva efter sin nivå (ladlyllo). En vis man känner av på vilken nivå han själv befinner sig och rättar livsföring och ande efter denna nivå med en blott stegöverspännande strävan mot nästa steg. Varför skulle det vara vist att säga sig vara Gud, eller Guds son? 26/8

Kärlek utan visdom är som den dumme, store mannen i den ryska romanen. Han kramade ihjäl en mus i sin hand för att han tyckte om den. I människans värld leder måhända kärlek ofta till bekymmer, men är det kärlek med visdom behöver ingen vara rädd. Då är bekymren redan förekomna. Dagens samhälles kärlek är ovis och de ovisa vet dessutom inte att uppskatta vis kärlek då de ser den, i alla fall inte förrän den uppträder med en speciell apparition, som en ljusvarelse och ett lysande fenomen. Kärlek utan visdom är fräck och utmanande, liksom i filmens värld. Kärlek med visdom är som en blick som fyller dig med värme. Om du är ovis reagerar du blott på ljusvarelsens blick, men inte på gubbens med den pipiga rösten. 26/8

Dagens kristna vill ogärna kännas vid att en del av Jesus förmenta bot på korset avsåg arvssynd. Därför kunde exempelvis inte Maria, hans mor, vara fri från synd. Skälet till att de kristna väljer bort diskussionen om arvssynd är att den inte är riktiskt politiskt korrekt, detta f.ö i en parallell till läran om kharma i förbindelse med reinkarnation. 26/8

Visst är kroppstemperaturen generellt högre på kvällen då man skall somna än vad den är på morgonen, då man skall upp. Är det ändå inte aningens utstuderat? På kvällen ligger man och försöker somna, men hålles vaken enär det är för varmt. På morgonen vill man inte gå upp, enär tillvaron bortom täcket tycks en så kall. 26/8

Små barn bryr sig förhållandevis mycket om ansikten, eller? Som jag minns det spelade håret på en människas huvud förhållandevis större roll för min bild av en människa då jag var liten än vad det gör för min bild av min människa idag, allt i vad det avser identitet och identifikation. 26/8

Det säges vara en dålig sak att kombinera bilkörning och tandborstning. En annat litet uppdrag som är mindre lägligt att försöka föra till slut då man sitter vid ratten och kör, är utjagandet av en fluga ur kupén. 26/8

Det kan kännas konstigt då man programmerar. Man gör en hafsartad ändring, ett tillägg i skrift, och plötsligt har saker och ting ändrats beständigt. Datorn lyder, trots att man själv inte riktigt hunnit smälta sin egen ändring. 26/8

Kåre Andersson | Hemsida för ljus