Speglingen av det egna egot i andra är den dummes sätt att blåsa upp sig. Därför känner han sig inte reducerad i en rätt vald grupp, utan förstorad. Man kan då tänka sig en icke-grupp, vilken var anstaltad som sammanslutning för att motverka allt sådant. Frågan är om det skulle fungera utan mycket speciella formalia?! 6/5

I luften drages vattendroppar till glas. Under vatten drages luftbubblor till glas. 6/5

Överraskande många inbillar sig att de har fotografiskt minne i den gängse betydelsen, så bara för att de ibland minns var någonstans på en sida de exempelvis har läst en viss sak. 6/5

Uppunktning i 1), 2), 3) o.s.v säges av somliga kväva kreativiteten. Men hur bra är egentligen kreativitet i språket? Om jag använder egenhändigt påhittade ord et.c- är det då enkelt för andra att förstå? Uppenbarligen kväves kreativiteten av krav på bred kommunikation under krävande former. Ett gott exempel härpå är högskolevärlden. En professor tillstod spontant att kreativitet förmodligen inte är aktuellt före doktorsgraden. 6/5

Ta del av en webbsite till del avseende ämnet dagböcker. Bra eller hur? Webbplatsen tillhandahåller det väsentliga om golf. Fakta rörande depression utgör icke minst en rubrik vilken tillhandahålles. Står din håg till ämnesområdet lukter, dumhet, demokrati, hattar, datorer, Voltaire, eller Job? Här finns information i plenti. Bra eller hur? Du får nu möjlighet att förkovra dig i ämnet sjukdomar. Just det!

Det finns sötgräddiga maträtter som ger upphov till en slags psykiskt förgiftning. Magen och huvudet känns tunga och man förnimmer stor olust. Det närmaste man kommer en bot genom att äta något annat är genom rikligt intag av vatten och hårt bröd. 7/5

Optimal Telecom delade ut gratis s.k linjeväljare till telefoner. "Du kan ställa den i garderoben eller ge den till grannen", blev jag tillsagd. Jag valde det förra alternativet. Rätt vad det var dök det upp en räkning. Men var inte linjeväljaren gratis? "Bara om du kopplar in den." , hette det nu. Jag fick höra att somliga erfarit förhöjda teleräkningar genom linjeväljaren, trots att sänkta avgifter utlovats. För fantastiskt för att vara sant? Kanske! Men det sjuka är ju att somliga lovar vad som senare inte visar sig ha täckning. Man var där dit jag ringde för att klaga ändå påtagligt snar med att riva anspråken på betalning, sedan jag redogjort för vad jag blivit lovad. Det var som om man visste på förhand... 7/5

På grund av att en parkbil stod parkerad på gångbanan blev jag psykologiskt påverkad att gena över gräsplanen, där gångbanan gick i vinkel. Genast var en pensionär där. "Här använder vi gångarna för att gå på." Jag kommenterade bara: "Obetänksamhet från min sida." Det är ändå lite intressant. Gräsmattan var närmast en jordplan, pga flitigt genande av allmänheten. Det känns som om effekten av en extra tur då är försumbar. Å andra sidan är en frodig gräsmatta tålig nog att ta en övergång. Är det mellantingen som är känsligast? 7/5

"Rådjuren fryser inte", säger experten, syftande på en kall vinter med -30 grader C. Hur vet han det så säkert? 7/5

Lathet och trötthet är som bekant inte riktigt samma sak. Faktum är att man med trötthet inte ens behöver syfta på utslitenhet. Sedan återstår ju alltid den bekanta skillnaden mellan objektivt och subjektivt. Endast den uppriktiga, subjektiva upplevelsen må utgöra grund för en korrekt bedömning. 9/5

Den fördummade typen av argumentering går igen. "Det går inte att jämföra manlig och kvinnlig omskärelse. Eftersom du inte är en omskuren kvinna så vet du inte vad du pratar om." Hade kvinnan ifråga testat att vara man eller att leva som vuxen kvinna utan att vara omskuren? Nej! Då visste hon förstås inte vad hon pratade om. Eller är det kanske möjligt att ibland göra vissa rimlighetsbedömningar utifrån angränsande erfarenheter, lite empati och en smula logik? Är det möjligt att argumentera emot kapandet av alla handens fingrar på basis av hur handikappad en människa utan hand kan tänkas känna sig? Som sagt: Analogier och jämförelser skall inte vara exakta. Då är de inte längre analogier eller jämförelser. 9/5

Det är lustigt. En del människor som just gjort bort sig är benägna att försöka släta över det hela med ännu värre spektakel. 9/5

Ett nytt begrepp: "Dummofili" Gissa vad det står för? 9/5

De melodier vilka man "får på hjärnan" är inte alltid så vackra. 9/5

Det kan kännas himlans uppfriskande med tjejer som är lite egoistiska och småaktiga gentemot andra tjejer. 9/5

Kåre Andersson | Hemsida för ljus