Två småungar ser en skröplig pensionär på promenad. Den ena säger: "Sådan skall jag bli då jag blir stor." En betraktare betraktar en dylik skämtteckning, missar att pensionären är skröplig och tänker: "Den är gammal." Människor har en benägenhet att t.o.m missa poänger för att få negativisera. F.ö var ju "den gammal". Din reflexion är ju inte ny, precis. 29/1

Vi blev helt plötsligt snuviga samtidigt då vi talade i telefon, och samtalsämnena var helt neutrala. 29/1

Ensamstående mammor inbillar sig ibland att de är mer "vuxna" än jämnåriga singlar. Varför? Bara för att de inte hållit koll inför vilka personer de särat på benen? 29/1

Man sover bättre på rygg med en tvärgående stång som stöd under hakan. 29/1

En del av livet tycks handla om att leta medmänniskor som man s.a.s kan tappa på energi. Det bästa är naturligtvis symbios mellan människor, där man i samspelet med andra stärker dem, och samtidigt själv blir stärkt. Inte desto mindre undviker folk ofta deprimerade människor, helt enkelt därför att nedstämdhet och hopplöshet liksom smittar av sig. Studier har visat att folk i allmänhet inte på samma sätt undviker t.ex schizofrena individer. Så att vara deprimerad skapar onda cirklar. Man blir ledsen av motgångarna, och själva nedstämdheten skapar fler motgångar. Folk söker däremot aktivt upp redan populära, glada och energetiska individer. De som har det bra får det bättre, medan människor i utkanten lätt hamnar allt längre ifrån flocken. Japp- så fungerar det. 7/2

Du ser framför dig en webbsite vilken handlar om subrubriken dagböcker. Bra eller hur? Du har här möjlighet att lära dig mer om dumhet. Är du intresserad av subrubriken hattar, lukter, Voltaire, datorer, depression, sjukdomar, eller golf? Här är något att titta på. Uppgifter avseende ämnesområdet Job är bland annat en sak som presenteras. Icke att förglömma. Webbsajten tillhandahåller det väsentliga i vad det avser demokrati.

Drömmen presenterade en verklighet, sålunda beskaffad att jag i denna verklighet var kapabel att medels tankekraft flytta på föremål, företrädelsevis genom att dra dem emot mig. Såsmåningom började jag dock tvivla på huruvida det upplevda var verkligt. Med en kraftansträngning vaknade jag för att där testa samma sak. Till min förvåning kunde jag fortfarande flytta föremål medels tankekraft. Nej! Jag var fortfarande inte vaken. Ännu en gång upprepades det hela och än en gång blev jag förvånad. Till sist vaknade jag på "riktigt". Beviset härför var att mina tankar nu inte hade det ringaste inflytande över föremålen ikring mig. 26/3

Många människor missar att överklaga en p-bot fastän de har goda möjligheter att få rätt. Om man exempelvis kan visa att man bara stod på en avgiftsbelagd plats tillfälligt, för avlastning eller pålastning, så är detta grund för att få boten riven. Jag tänker mig en smart jäkel som för att under frånvaro simulera lastningsbestyr ställer in en TV i bilen och låter den stå där. 26/3

Det är konstigt med denna förstulenhet. Bilisten var nära att tränga mig vid ett tänkt filbyte, men rättade sig i sista sekund. Därefter dröjer vederbörande med nästa försök ungefär som att: "Jag trodde minsann inte att jag bara kunde byta fil utan att se mig om. Jag vinglade bara till." Är det så mycket bättre? Eller är dröjsmålet till bara för att ge en inbillat arg medtrafikant chansen att se att viss eftertänksamhet föreligger? 26/3

Det hade varit intressant med en empirisk undersökning av människors genomsnittliga uppfattning av spegelvända ansikten. Testpanelen behövde inte ens få veta vilka ansikten som var speglade och vilka som inte var det. Men om speglade ansikten uppfattas som fulare kan detta vara intressant ur evolutionär synpunkt. Det visar då på koevolution mellan hjärnans uppfattning om vad som är snyggt och den fysiska "arkitekturen" hos människors ansikten. Vilket öga ligger högst? Vilket öra står ut mest? Åt vilket håll pekar näsan? År vilket håll ligger benan i håret oftast? Att för första gången däremot se sitt eget ansikte ospeglat brukar väl uppfattas som störande? Vilken roll spelar vanan i enskilda fall om ändå statistiken inte kan blandas bort? F.ö vore det närmast att förvänta att en snittmässig skillnad förelåg. Människans hjärnfunktioner är som bekant inte symmetriska, heller inte bålen till sina inkretier. 26/3

Man kan lagra energi genom att pressa in en lösning med något för stora molekyler i kapillärer. Frågan är om energin kan återvinnas annat än som värme? 26/3

Allergierna bli allt vanligare. Experterna förordar som bot häremot snuskigare hem under uppväxtåren. Är det då inte bättre att barnen, för vilka de snuskiga hemmen rekommenderas, får gå ut lite oftare? Jag har en känsla av att det är som med anordnad snuskighet inomhus lite som med konstgjort ljus. Man får anstränga sig förhållandevis mycket för något som tillhandahålles billigt ute. Så då är det inte expositionen för pollen som skapar hösnuvan? Nix! 26/3

Två saker som följes åt vid IQ- test med avseende på varierat betonande av primärfunktioner som minne, reaktionssnabbhet et.c är: 1) Hur svårt det är att träna 2) Svagheten i korrelation med konventionella IQ- test. 26/3

Spela golf i skogen! Det är mycket roligare än att spela på förstörd mark. 26/3

Utred huruvida en stor heliumfylld ballong i ett störe, lindat kring en motor/generatorrotors pivå vilken lindade ut i vindbyarna 50% av tiden/5 min, och in vid svagare vind, vore ekonomiskt fördelaktigare än somliga andra konstruktioner för utvinnande av elenergi från vind. 26/3

De anställningsavsvariga på företagens personalavdelningar är merendels svagsinta individer som uppskattar beredskap till slentrianmässigt kappvändande efter den förhärskande vindriktningen. De är själva människor och människor är som bekant oftast utan själviakttagelseförmåga eller andlig förfining. Varför skulle de uppskatta genialitet eller högre förmågor? Det är snarare sådant som förolämpar deras uppblåsta egon. 26/3

På ketchupflaskorna skrävlas det med att varje kg ketchup vid tillverkningen gör åt med 2 kg tomater . Skryt om slöseri!! De tror att konsumenten skall tänka: "Nu köper jag två kg förädlad tomat för denna summa pengar, inte ett kg." 26/3

Under den s.k lumpen sades städningen i sin mer ambitiösa form vara motiverad av hänsynen till allergikerna bland oss meniga. Nonsens!!! Några enkla frågor hade snabbt klargjort hur många hyperallergiker mot damm det fanns i plutonen. Då hade övriga grupper sluppit städa, eller? Saken är den att man bör städa, men utan föregivande av falska motiv. 26/3

En sten hade trängt in en bit i min skosula. Dess ytterände befann sig alltså innanför planet för skosulans trampyta. Hur hade detta gått till? Förmodligen hade stenen knuffats upp av diverse tillfälliga trampningar på andra småstenar, då stegen sattes i omedveten passning härför. 26/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus