"Man kan inte både äta kakan och ha den." Tänk så många situationer som det talesättet kan anfinnas tillämpning för, och bara en bråkdel av dem är korrekta analogier. 29/12

En stor konstnär har ibland åsikter som är obekväma för de samtida. Då är det bäst att tysta honom tills han är död och först därefter plocka fram konststyckena, ledsagade av rätt sanningar, lagda i den bortgångnes mun. 29/12

En del rökare har tillägnat sig ett rörelsemönster vilket under rökandet inbegriper att blinka för röken och visa ögonvitorna. Man ser också fall där beteendet har överförts till situationer då rökaren inte röker. 29/1

En viktig egenskap för en bra vän är förmågan att kunna ta kritik på rätt sätt. Det är tillika en egenskap som man bekvämt kan komma underfund med. 29/1

Detta är en domän inriktad partiellt på saker rörande dagböcker. Sajten tillhandahåller vad som är värt att veta anbelangandes demokrati. Information om ämnet lukter är bland annat en sak vilken tillhandahålles. Väcker ämnesområdet dumhet, Job, datorer, sjukdomar, hattar, Voltaire, eller depression alltid din entusiasm? Då kan du sluta leta. Näring för tanken. Du har här möjlighet att förkovra dig i ämnet golf. Icke att förglömma.

Man säger att lukter utgör säkra triggers för omedelbara minnen. Men även ljus kan utgöra en sådan säker trigger, exempelvis om man vaknar en morgon och med slutna ögon förnimmer något visst, till synes igenkännbart, genom ögonlocken. 29/1

Planmässigheten måste inför tillvaron paras med en meditativ aspekt, så för att inte fångas i abstraktioner. 29/1

Hur kan detta- pensionärer, barn- knyta an till ytterligheternas fångst av mellantingen? 29/1

En viktig källa till luftföroreningar (här VOC) inomhus är frukt, som frigör terpener. Ens sunda förnuft låter dock ana att dessa föroreningar kanskle inte är av ett så särdeles skadligt slag, även om inandning och oralt inmundigande är tvenne skilda ting. 29/1

Jag retar mig på dumskallarnas av demokratisk propaganda förestavade yrande om förment moraliska aspekter på sanningen. För det första så påstår de att man måste respektera vars och ens rätt till eget troende. Visst tror folk ofta fel ifråga om sanning. De tror att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt då verkligheten likväl ser ut på det omvända sättet. I någon mening kan folk sägas ha rätt att tro fel, men jag anser mig också ha rätt att sprida förnuftsgrunden för rätt försanthållande. Denna rätt förefinnes i ett objektivt hänseende. Varför skall jag i en objektiv diskussion tvingas höra att man måste hålla igen på sanningen? För det andra så verkar det som om viss sanning skulle vara tabu på något sätt. Antag att människor hade odlat sin kharma till efterkommande liv och att olyckliga var olyckliga till följd av eget handlande i andra liv. Hade man då fått hävda detta? Nej! För detta vore detsamma som att racka ned på de olyckliga och släppa sitt eget ansvar för deras olycka. Vafalls? Är då sanning en fråga om moral? Knappast! Nu hävdar jag själv inte reinkarnationstanken i ortodox mening, men förvisso fungerar världen så att lika föder lika. Även över de andliga tidsskalorna försätter sig själen i onda och goda cirklar. Det bästa man kan göra är att konstatera hur världen realiter fungerar och först sedan arrangera sin instrumentuppsättning efter sålunda erhållna fakta. 29/1

En förare är nära att preja min bil då han försöker byta fil på ett vägavsnitt där vi kör. "Oj- Inte tänkte jag byta fil utan att se mig om. Jag bara låg lite långt åt ena kanten i min fil." Därmed tycks han ursäkta sig och avvaktar också åtskilliga sekunder innan nästa filbytesförsök, som hade de två händelserna inget med varandra att göra. 29/1

Skulle tillverkning av oddjobhattar med skarpa brätten vinna marknad? Varför? 29/1

Jag tänker mig en bok med enbart deskriptiva studier av olika konstverk, tavlor et.c- inga bilder. 29/1

Plötsligt började den vänstra stereohögtalaren i bilen att efter ett par års tystnad fungera igen, då man spelade musik. Hmmm... 29/1

Jag drömde musik igen. Jag kunde spela upp Vivaldis Allegro I RV 245 exakt i mitt huvud och också förbluffande enkelt ändra detaljer och tongångar i musiken. 29/1

Man kan slå upp ordet elektret i uppslagsverket - elektriska vaxkroppar. Intressant? Ja! 29/1

Vore ett friidrottsförbund för intresserade utövare som önskade börja sporta i vuxen ålder något att ha? Vi har ju "Friskis och Svettis", men såvitt jag förstår är det konceptet annorlunda. 29/1

En annan sak; bollspel med en tvåtons rullboll. Det vore lagspel. Kanske kunde folk hysas i bollen!? Man fick i alla fall akta sig för att hamna under den. 29/1

Idiotic majestätic 29/1

"I mitt drömsamhälle behöver ingen som är pigg gå och lägga sig." "I hans drömsamhälle är ingen pigg." Människor har en tendens att tolka allting negativt; men brukar annars pigghet vara kännetecknande för drömmar? 29/1

"Arbetarungdomarna ökar kraftigt bland högskoleingenjörerna." Jojo- "Vi måste positionera oss mer prisaggressivt." 29/1

En sak är i alla fall säker: Pessimism drar INTE tur till den pessimistiske. 29/1

Kåre Andersson | Hemsida för ljus