Det finns en typ av afasi som yttrar sig i att man upprepar en fras eller ett ord i tron att man därmed utsäger hela meningar. För mig är det stundom tvärtom. Jag uttyder ständiga upprepningar i vad jag låter undslippa mig, men kan då möjligheter till retrospektion yppar sig, återfinna en ganska variationsrik verbulatur däri. 19/7

På bostadsförmedlingen föreslogs en dam förtäckt vissa tvivelsaktiga alternativ. "Då har vi det där med kvittot." Förmedlingar av slikt slag är alltid fasader för ljusskygga aktiviteter. "Svågerpolitik" och snöd vinning är tydligen genomgående element i det hela, ävensom viss bulvanverksamhet. Näringen dignar under socialdemokratisk korrumption. Den som är villig att betala lite extra under bordet eller som känner någon som känner någon, erhåller en bonus. Förmedlaren skall därför helst vara en person som håller sig tjenis och kompis med även förfördelade sökanden, så att inte dessa öppnar ögon och mun. 19/7

Det talas om hur goda resultat man kan ernå i sin preventiva hälsovård utifall man tillämpar positivt tänkande och självsuggestion. Det föreligger helt visst en skillnad mellan rätt tänkande och fel tänkande. Annars förtjänar det att påpekas hurusom rätt tänkande ofta är resultatet av målmedveten och långlig inskärpning. Hade önsketänkande varit gott nog hade säkert blott en bråkdel av dagens sjukdomar och krämpor, om ens något, kunnat återfinnas bland folk och fä. 19/7

Här ser du en domän avseende temat dagböcker. Webbsajten kompilerar samman det mest intressanta ifråga om svenska. Du kan på detta ställe läsa på när det gäller bostad. Uppgifter avseende ämnet tomat är bland annat en sak som tas upp. Står din håg till knark, Bach, samhälle, plastikkirurgi, logik, framtiden, eller nudism? Här finns näring för dig.

G-P med Frida Boisen skriver om dagens paraplyer som vränger sig vid redan små vindkänningar, trots att farmors gamla paraply höll i 20 år. Tyvärr verkar ambitionen vara att skoja till en så allvarlig sak. Istället borde de ansvariga sättas åt ordentligt. Deras förklaringar om att folk vill ha något lättare paraplyer idag håller inte. I första hand vill folk nämligen ha varor som håller åtminstone några år. Vitsen med de dåliga prylarna är åter igen att skapa förnyad efterfrågan. I ett samhälle där alla uppbär ett samlat allmänintresse tolereras inte sådant. Är fängelsestraff hårt nog? Borde producenterna inte få springa med tjocksulade högerskor ett tag? Dessa skall garanterat hålla i 20 år. Jag skojar inte! 20/7

Paraguays fotbollsmålvakt José Lois Chilavert har tankar på att ställa upp till ett presidentval, detta utifrån budskapet: "Rösta på mig, ty jag är en ärlig människa". Vad som i sammanhanget förtjänar påpekande är att en rätt stor andel av den mänskliga populationen verkligen är ärlig - och vidrig. Ärlighet ligger de flesta som inte har något att vinna på motsatsen, nära till hands. Vidare är vinst en fråga om vad man vill och önskar. Den ärligaste människan torde vara en person som vill ordning, däri ju sanningen och rätlinjigheten, dessa ting som sådana, själva ligger inmängda. Annars hålles ärlighet ofta för beredvillighet att befatta sig med vad som helst. Men visst - en både ärlig och i övrigt förträfflig människa är utan tvivel lämpad för både det ena och det andra. Sådana människor brukar sällan dragas till fotbollsarenorna. 20/7

I fotbolls-VM hade man problem med s.k tröjdragning. Lösning: Förse spelarna med obligatoriska boxhandskar. 20/7

Gränsen för ljus då tallkottkörteln skall börja höja humöret ligger ungefär fem gånger högre än normalbelysningen inomhus. Hur vill arbetsgivarna ha det? Önskar de latargiska, nedstämda arbetare eller pigg, habil personal? Kunde inte sistnämnda alternativ vara värt en investering? 20/7

Människor reagerar på epitetet "nobelpristagare" ungefär som på begreppet "hög IQ". De tror att verkligheten omdefinierats bara genom ett ord, evad omständigheterna i övrigt förtäljer. 20/7

Var inhämtade Antisthenes sin monoteistiska uppfattning? Att idén som sådan mångenstädes uppkom utan föregångare är klart. Att bekymra sig därom vore likvisst inadekvat, ity att historien börjar med subjektet. Iakttagelsen platsar bäst i ett kommunikativt sammanhang. Där måste allt som hålles andra möjligt jämväl hållas en själv möjligt. I alla händelser fattas inte en idé bortom dispositionen härför. 20/7

En viss individ, en människa, har muskelfästena belägna något längre ut på skelettbenen så att "hävtångsuppväxlingen" blir mindre dramatisk. Musklerna måste därvid dra ihop sig relativt snabbare för en viss hastighet på rörelserna, och även en något längre sträcka. Å andra sidan blir personen ifråga kapabel att utveckla mer kraft. 24/7

Jaså, de hajade inte den?! Fågel = vapenstillestånd/eldavbrott 24/7

En A-student bekostas all nödig utbildning och komfort. Vederbörande blir mycket kunnig och kommer att undervisa utomlands. Kunskapen är tyvärr desinformation, understödd av diverse litteratur och läromaterial. För att kunna ljuga om dylika ting utan att bli upptäckt, måste man verkligen vara ett ess. Men sätten att sabotera på är många. 24/7

-Får jag ta en karamell? -Ja! -Jag får inte ta två när jag ändå tar? -Du får ta en, sade jag! -Ja, men nu frågar jag om jag får ta två. 24/7

Ibland hålles det för svagt att upprepa sig. Det är emellertid starkt att upprepa sig om det upprepande är svar på en återkommande fråga eller ett återkommande incitament. 24/7

Till dem som tror att datorn inte kan vara en bättre schackspelare än konstruktören, kan jag bara säga: -Det vore illa för civilisationen om vi inte kunde uträtta mer med redskap än utan. 24/7

Jag hör nog till dem som hyser viss vördnad inför siffrorna. Sålunda ljuger jag inte om siffror, även om dessa skulle utgöra dyster läsning. Det skall dock tilläggas att frestelsen är stor då jag iakttar hur folk nästan undantagslöst ljuger för sig själva med de siffror som levereras. De rationaliserar bort den bakomliggande verkligheten och konkluderar världen i resultat. -Det jämnar ut sig i längden, säger man. 24/7

Kåre Andersson | Hemsida för ljus