Det säges att man vänjer sig till med att tycka tomat, kaffe och surströmming surströmming. Många annars rent motbjudande saker måste man nog vänja sig till med. Som tillvand är man annars ofta vuxen, som otillvand barn. Om man tycker att spädbarn smakar på allting är det i alla fall mestadels just smakar. Barn är generellt sett kinkigare i maten än vuxna. De har fler smaklökar, bättre luktsinne och en känsligare kropp att bevara från farligheter. Beska saker och alkohol är exempel på åldersrelaterade fenomen. 10/8

Hur gör Hollywood för att anlägga sina gråtscener. Sköljer rollpersonerna munnen med överkoncentrerat munnvatten, eller håller man bägare med tårretande kemikalier jämte kamran? Det är svåruthärdligt att åskåda krystade saker som spelad känsla eller spelad död. Minsta svaghet i en scen ödelägger hela filmen. Då någon spelar död fokuserar man på tecken till vikande stillhet. Tydligen använder sig filmproducenterna ogärna av dockor och stillbilder, ty i över 50% av de mer långdragna visningarna kan man iaktta hurusom ögonlocken rycker på döingarna. Även om så ej sker påminnes man genom sitt iakttagande om att det bara är en film om man nu inte som jag nästan ständigt har det i åtanke ändå. Det är lika bra att avstå från tittande, enkannerligen då nästan all underhållning är skräp. Man kan utan vidare förbjuda allt återgivande av människoansikten i underhållningssyfte. 10/8

Här ser du en webbsite på vilken dagböcker är ett tema. Något att ha i åtanke. Är du intresserad av fakta om bostad, framtiden, Bach, plastikkirurgi, tomat, logik, eller knark? Då kan du sluta leta. Siten tillgängliggör det av relevans när det kommer till nudism. Du kan här förkovra dig i ämnet samhälle. Jajamensan! Uppgifter avseende svenska utgör en sak vilken avhandlas. Det skall konstateras.

I England har man bibehållit vänstertrafiken. Landets inhemska bilindustri tjänar måhända en eller annan slant. 10/8

I subjektiv mening är det alltså ej relevant om härledningen kan anträffas korrektion, så länge denna insikt inte, i andra hand sett, har nått subjektet. Det som för subjektet förefaller vara en högsta logik är också sant i mån av preferens för logiken. Man tror för att logiken tros sanktionera tron. 15/8

En man har rykte om sig att både kunna vara strängt beivrande och bergfast, men ibland alternativt ytterst lyhörd. Om han en gång är i tagen såsom det senare och bryter för att skapa balans, för att åtse det bergfasta, blir det fel. 15/8

Jag kommer ihåg en dam från Chalmers, Svensson, som skulle lära oss på Svensk Airbag att räkna med fiskbensdiagram. Vitsen med ett fiskbensdiagram är att man skall kunna bryta ned ett stort problem i små orsaker, vilka efter påvisande sålunda, kan åtgärdas en och en. Vi delades in i grupper, varav en tog upp problemet skiftarbete. De benade ned det stora problemet i små problem, d.v.s delar av den stora olägenheten, som t.ex att man blir trött, att man blir störd i eventuella föreningsverksamheter och att magen drabbas av på skiftarbetet åtföljande oregelbundna måltider. När jag påpekade att åtgärden mot alla dessa problem hela tiden var en och densamma; sluta jobba skift; och att man således hade förfelat hela iden med att hitta delorsaker till ett stort problem, tog Svensson gruppen i försvar. Hon förstod m.a.o inte själv vad det hela gick ut på! Sådan undervisning tillkommer arbetarna på de svenska företagen. 15/8

Hur kan mžslitillverkarna och tomatjuicetillverkarna ge prov på sådan förstörelsemani att de häller salt i produkten? Drabbas Sveriges folk inte av tillräckligt mycket salt ändå? 15/8

Chefen för dramaten i Stockholm opponerade sig mot tillämpningen av begreppet "acceptera", men blev nedtystad. Det är emellertid lätt att förstå vad han ville ha sagt: "Jag accepterar inte..." 15/8

Måste man som "trollkarl" ha långt, slipprigt hår? 15/8

Gula sidorna vänder sig till privatpersoner, men väl så ofta till enbart företag. Vilket framgår inte med mindre än att man ringer och bringar reda i sakförhållandena. Om det finns någon indikation på det ena- Varför känner då inte jag som konsument till den? 18/8

Varför måste man som konsument kunna välja mellan 1000- tals skotyper? Tidskriften "Råd och Rön" ger tips om hur reklamationer skall skötas, tvättanvisningar läsas och bluff undvikas. Vad leder en dock till de olika tidskrifter och tidningar där tipsen finns? Samhället är ett moras av slaskinformation och oordning. Medborgarna förväntas inhämta informationer vartill ingen hänvisning ges. Människor förväntas följa börsens fluktuationer och bankfolkets nycker för att inte bli berövade sitt eventuella kapital. Människor förväntas skriva 100 ansökningar för att få ett jobb och de förväntas registrera sig hos 5- 6 olika bostadsförmedlingar för att efter dryg tid komma till ett lägenhetsanbud. Om jag vill beställa en översikt över alla tidningar jag prenumererar på, alla försäkringar jag har, alla konton i bank, post, affärer och firmor jag säges förfoga över, alla mina inbetalningsskyldigheter med deadlines, lånade böcker i olika bibliotek, medlemskap, o.s.v- Vart vänder jag mig? Dagens samhällskompetens består i förmågan att skaka av sig allt förestående under nuet, att inte tänka framåt förrän varningsklockan ljuder och att kunna läsa andra människors tankar. 18/8

Jag trodde att Siba var prima. Jag trodde mig ha rätt att säga sanningen. Jag trodde att Sibas reparationsavdelning också den var prima. Nåväl, de tillhandahåller enkelhet som är svår att nå på andra vägar, men måhända dansar de ändå med i samhällsbedrägeriet, med dess dolda fallerare och återställare. 18/8

Om man har sagt något dumt fäster man bara andras uppmärksamhet på detta dumma genom att försöka förklara sig. 28/8

Konstigt att astrologin bara befattar sig med diffusa storheter. Varför säger födelsetiden ingenting om längd, vikt, styrka intelligens et.c? 28/8

Gemene mans uppfattning om ren alkohol är inte densamma som den de eventuellt har om etanol. Gemene mans uppfattning om alkohol plägar vara färgad av dumhet och dryg, subjektiv erfarenhet. De tror sig veta mest om kemikalien bara för att de har varit på båten! 29/8

Skolan gör människan till enbart redskap för samhället. Upplevande och vördnad för fenomenen förringas. Man har ännu inte insett- Vi är samhället! 8/9

"Man måste tro för att lyckas." Men tron kommer ja av erfarenhet. Bibeln rackar ned på den tro som först vill ha belägg för sig. Jag menar: Erfarenhet och belägg är det enda som kan leda tron. Tron är sprungen från associationer av det ena i relation till det andra. Disposition i all ära, men som ferment med anslutning till verkligheten existerar denna likväl i onda och goda cirklar, det ena jämte det andra, i obrytbar kontinuitet. Den kan lyfta sig själv i håret som från början har turen att välja de goda cirklarna. Godhet är helt självklart tur. Det är slump i dess rätta bemärkelse som styr var den skall uppträda. 8/9

Envar akte sig för misstaget att tro att ekvationslösning i högre grad än annat distanserar vanan. En operation för ekvationslösning sker med en avsikt. Denna avsikt är för en svår ekvation lika lite det slutliga målet som intentionerna med öppningsdraget e4 i schack avser att sätta svarts kung matt. En ytterligare sak är viktig. S.k intelligens består uteslutande av förmågan att tänka som andra. Nu har genomsnittsindividens genetiskt programmerade dispositioner för tänkande formats av naturens krav på överlevnad. Därför irrar man lätt bort sig i föreställningar om intelligens som något suveränt i anslutning till dessa krav. I så fall kunde man också säga att styrka och bra kamouflage är intelligens. Ju längre civilisationen utvecklas enligt "marknaden", desto mer konform blir en säker strategi, trots att många ekonomer pekar på den lilla avvikelsen som något stort. Dyslektiska barn lär sig med fördel att läsa på annat sätt än betraktat normala barn. För 20 år sedan var den dyslektiska avvikelsen subsocial. Jo! Marknaden bäddar för stora avvikelser, men inte via någon säkerhet. 12/9

När människor bedömer en okänd person tittar de i betygen. När människor skall bedöma en känd person ser de, åtminstone än så länge, till hans verk. Detta är väl ganska naturligt, då staten sanktionerar betygen men kulturen verken. Bra betyg eller bra verk säger mer om en person än motsatsen. 12/9

Nietzsche var ingen emotionell idiot. Olika sorters emotionell klass divergerar minst lika rikt som de olika typerna av intelligens. 14/9

Också att enligt tidigare resonemang, sätta fingret på punkten, vad det avser bristerna i en undervisningssituation, är en kompetens som kan grundas på systematik och lärdom. Globaliseringen framtvingar en högre genomsnittlig utbildningsnivå i samhället. Då är det dags att börja utnyttja den feedback självinkännande adepter kan ge systemet. Det går att lära sig själv mycket om man först tillhandahålles redskapen. Redskapen för förståelse får inte vara tankeläsning och en skymt av svarta tavlan, i det att blicken försöker hitta en gångbar rytm i turerna mellan anteckningsblocket och materialet bakom den skrivande föreläsarens rygg. Man måste kunna komma efter utan att halka av. En schackspelare spelar oftast under sin förmåga i en förlorad ställning. Skolan måste slopa det här med vins och förlust. Ingen ställning får vara förlorad. Det är inte försvarbart att dra med sig halva klasser som buntar med slaktkroppar efter en racerbil. Tester och prov har sitt fog då det gäller att hjälpa. Piskan får emellertid aldrig vänta 20 år framåt i tiden. Samhället måste verkligen tvinga, men under kramar och hurrarop. 15/9

Spetssalen avdelas dels i en expansiv, optimistisk avdelning, dels en förfärande, pessimistisk avdelning. 20/9

Kåre Andersson | Hemsida för ljus