Hamstrar
  

   Hurudan är hamstern?

H amstrar äro nattaktiva gnagare. En hamster i fångenskap karaktäriseras alltjämt av sin större benägenhet till aktivitet nattetid än dagtid. Under dagen hanteras således hamstern något motvilligt, emedan dess biologiska klocka då förordar sömn, något som kan leda till viss vresighet och ett och annat bett vid oförsiktig hantering av djuret. Hamstrar är asociala djur och skall alltid hållas en och en för att ej råka i slagsmål med dödlig eller menlig utgång. Det enda tillfälle då vuxna hamstrar kan sammanföras är i samband med parningen varvid översikt och beredskap till ingripande ändock erfordras. Då är regeln den att hamsterhonan försättes på hamsterhanens revir. Hamstrar är rymningsbenägna och som rymlingar mycket svårfångade. Dessa komplikationer inträffar förnämligast nattetid. Inför dagen lägger sig sedan hamstern tillrätta för sömn i något skyddat skrymsle. Ett faktum av betydelse för hamsterns möjligheter att rymma ur fångenskap är dess gnagarnatur. Alla plastburar måste hållas fria från svagheter.

   Kost

B asfodret för hamstern bör vara magra, kolhydratrika fröer (ej havre) med tillskott av färskt växtmaterial såsom grönsaker och frukt. Undvik sura frukter och grönsallad. Neutrala tillskott av vitaminer och mineraler i pulverform kan strös över maten i rekommenderad mängd. Se till att fodret ur storlekssynpunkt är anpassat till hamstern, trots att hamstern är gnagare. Beträffande hamsterns tänder skall istället enskilda hänsyn tagas därigenom att djuret får tillgång till tuggstarka bitar, antingen då vanligt, opreparerat trä, eller tuggkex eller stenar som specialtillverkats och säljes i affär för ändamålet. Hamstern skall ha tillgång till friskt vatten. Välj en vattenautomat som är avsedd för hamstrar. Se till att djuret lär sig dricka ur automaten, varom detta inte sker på dess eget initiativ måste du hjälpa den genom att försiktigt mata den med pipen, så att den lär sig sambandet. Utan tillgång till friskt vatten riskerar hamstern att drabbas av förstoppning. Var konsekvent i kosthållet och undvik snabba förändringar. Hamstern skall inte serveras sötsaker, enkannerligen inte choklad. Kalciumbrist kan förebyggas därigenom att djuret får tillgång till mineralsten.

   Sjukdomar hos hamster

H amstern kan drabbas av förkylning, även av sådant slag som annars drabbar människor. Var därför noga med din egen hygien om du som förkyld måste hantera hamstern. Om hamstern nyser och dess näsa eller ögon rinner, så bör buren rengöras omedelbart. Bona om buren extra väl (ej bomull!) och ställ den varmt och dragfritt. Om hamstern efter några dagar likväl inte tillfrisknat bör vetrinär kontaktas. En typisk hamstersjukdom är den som på engelska kallas "wet tail" med diarré och apati. Sjukdomen kan oåtgärdad leda till döden. I hamsterbutikerna säljes preparatet "dry tail" vilket är ämnat att häva tillståndet. Hamstern måste också få extra mycket vätska för att kompensera vätskeförlusten vilken den åsamkas genom diarrén. "Wet tail" kan sannolikt uppkomma p.g.a plötsliga förändringar i miljö och hantering. Unga hamstrar bör inte utsättas för plötslig hantering i övermått. Hamstrar är känsliga för fall och får aldrig tappas av en upprättstående människa.

   Raser - Syrisk hamster

D enna hamsterras går också under andra beteckningar vilka ofta, direkt eller indirekt, refererar till pälsfärgen. Syrisk hamster är den populäraste hamsterrasen för sällskapsändamål. Storleken på ett vuxet djur är 10-15 cm. De måste ovillkorligen hållas separerade en och en, utom vid parning. De blir ungefär tre år gamla.

   Raser - Kinesisk Hamster

D en kinesiska hamster har något längre svans än många andra hamsterraser, och har också en slank kropp, varför den stundom kallas för råttliknande hamster. Den kinesiska hamsterns popularitet som sällskapsdjur är inte lika stor som den ryska hamsterns. De blir omkring två år gamla och kan undantagsvis hållas i grupper, under förutsättning att invänjningen härför sker redan när de är unga.

   Raser - Campbells ryska dvärghamster

D etta är den dvärghamster som uppskattas mest i sällskapsdjurssammanhang. Längden på ett vuxet djur är 5-8 centimeter. Campbells ryska dvärghamster har päls också på tassar och svans och finns med ett antal olika färger på pälsen. Denna typ av hamster kan fås att acceptera sällskap av rasfränder, om introduktionen härför sker under unga år.

   Raser - Vintervit, rysk dvärghamster

D enna hamsterras uppvisar många likheter med Campbells ryska dvärghamster. Dess storlek är i fullvuxet skick 5-8 centimeter. Man har avlat fram ett antal olika färger, men på vintern byter denna hamster päls och blir vit. Under denna säsong är hamstern vanligtvis inte mottaglig för parning. Undantagsvis kan dessa hamstrar som unga vänjas att ingå i grupper, men dessa grupper får inte inbegripa andra hamsterraser.

   Raser - Roborovskis dvärghamster

R oborovskis dvärghamster är med en längd på 5 centimeter som fullvuxen, minst av alla hamsterraser. Dess nervositet och ringa format gör den kvick och svår att hantera. Undantagsvis kan dessa hamstrar vänjas vid att leva gruppvis, under förutsättning att tillvänjningen sker tidigt. Denna hamster blir vanligen ca: tre år gammal.

   Kåre Andersson
 

  

Detta är en webbsajt vilken i somligt tar upp temat djur. Information om hästar är bland annat en sak som presenteras. Icke att förglömma. Du kan på detta ställe förkovra dig i ämnet hajar. Domänen ger dokumentationsunderlag för allt viktigt beträffande fästingar. Vurmar du för saker rörande kaniner, katter, hamstrar, eller hundar? Dags att vässa ögon och öron.