Katter
  

   Kattdjur (Felidæ)

D et lider intet tvivel om att våra domesticerade katter räknar sin härstamning från familjen kattdjur. Familjen kattdjur sorterar under ordningen rovdjur vilken i sin tur sorterar under klassen däggdjur. Kattdjur kännetecknas av sin långtgående anpassning till ett liv på animal föda. Deras hörntänder är spetsiga och hörntänderna med undantag från ett mindre, udda par i överkäken, skärande. Tarmsystemet är i förhållande till kroppens storlek, det kortaste man finner bland däggdjur. Fångsstrategin är snabb och explosiv. Härvid är den fysiska anpassningen ansenlig, såväl när kattdjuret, pressat mot marken smyger sig framåt mot bytet, som under den åtföljande fångsten, då dess vighet och blixtsnabba reaktioner kommer till användning. Kattdjuren är tågångare och har fem tår på framtassarna samt fyra på baktassarna. Varje tå har en klo vilken i regel kan dragas in och helt döljas i ett enskilt hudveck.

   Katter - härstamning

T amkatten, Felis catus, tros ha utvecklats från i huvudsak libysk vildkatt (Felis lybica), därjämte till viss del från asiatisk ökenkatt (Felis silvestris ornata). Katter har sedan länge använts som skadedjursbekämpare bland spannmålslager och i bostäder. I libyen användes ursprungligen katten på just detta sätt och möjligen också för att apportera vattenfågel. Skinnet av framför allt vilda katter har dessutom tidvis nyttjats av människan. Någon metodisk kattavel ses historiskt inte förrän under 1800- talet. Likväl har sedan dess ett stort antal arter hunnit utvecklas, något som har samband med kattens korta dräktighetstid och stora kullar.

   Långhåriga katter

L ånghåriga katter säges ha lugnt temperament, väl lämpat för stadsmiljö. Det finns idag över 30 registrerade kattraser. De viktigaste långhåriga katterna är: Perser (Angora) - Runda former och korta extremiteter. Pälsen är len och förekommer i 13 alternativa färger. Siamfärgade långhår har samma färger som den korthåriga siamesen medan formerna överensstämmer med Perserns. Birma utgör ett slags mellanting mellan Perser och Siames. Tårna är vita. I övrigt är färgteckningen densamma som för Perserkatt.

   Korthåriga katter

K orthåriga katter omtalas för sitt energi och livlighet. De är mindre lämpade i stadsmiljö. Burma - Den kan vara brun eller blå medan ögonen är gulfärgade. Kroppsformen erinrar om den vanliga bondkattens. Manx - Kännetecknande för denna kattras är bakbenens större längd i förhållande till frambenen samt avsaknaden av svans. Chartreuskatt - Kroppsformen erinrar om bondkattens. Den är blåaktig med gula ögon. Europé - Vanlig bondkatt! Hava'na - Denna kattras är brun med gröna ögon. Siamesen skall vara slank och ha långa, i förhållande till kroppen mörka extremiteter. Ansiktet är brunt eller blålila och ögonen blå. Abessinier - Denna kattras har kraftigare kroppsform än vad Siamesen uppvisar. Färgen är en rödbrunartad syntes av tre färger, vilka återfinnes samtidigt hos varje hårstrå.

   Kåre Andersson
 

  

Detta är en sajt där djur utgör ett relativt centralt tema. Webbplatsen kompilerar samman allt viktigt i vad det avser hamstrar. Du får nu möjlighet att lära dig mer om katter. Uppgifter avseende ämnet kaniner är bland annat en sak som presenteras. Det skall sägas. Är temat fästingar, hästar, hajar, eller hundar din hobby? Här finns information i plenti. Bra eller hur?