Monarkfjäril
  

   Flyttning

I oktober kan man se monarkfjärilarna (Danaus plexippus) anlända till Pacific Grove på Kaliforniens kust- fladdrande skepnader i tiotusental. Deras ankomst sker inte såsom fåglarnas, i det att de ej nalkas i vågor, men en och en. Monarkfjärilarna är kända för att kunna vandra långt under sina flyttningar, ibland så långt som 32 000 kilometer. Många av dem har emellertid sin sommarhemvist långt närmare än så. Om vissa fjärilar flyger ända från södra Canada, så kommer dessa från näraliggande trakter som San Joaquin Valley på blott några mils avstånd. Det skall sägas att monarkfjärilen är blott en av många vandrande fjärilsarter varav somliga överträffar dem när det kommer till vandringarnas längd.

Ä ndå är ansamlingen av de stora, färggranna monarkfjärilarna något alldeles speciellt; och de flyger med en hög marchfart då de vandrar, bortåt 20 km/h och med en toppfart på c:a 50 km/h. Väl framkomna kan de fylla hela träd så att de på avstånd, med hoplagda vingar såsom vid grått väder, kan misstagas för att vara vissnade löv. I Kalifornien är de träd, kallade sovträd, varpå fjärilarna samlas, lagligen skyddade.

   Äggläggning

D et skall poängteras att monarkfjärilen genom sin vandring anländer till trakter där den aldrig förut har varit. Hur kan alla dessa fjärilar veta varthän de skall? De växer alltså upp på sin tidiga sommarort dit de i och för sig heller sällan återkommer precist. En fjärilshona kan lägga mer än 400 ägg vilka kläckes under loppet av 3- 12 dagar, det senare beroende på lufttemperaturen. De räfflade äggen kan häftas fast på undersidan av sidenörtens (ascleipas) löv. Efter det att äggen har lagts dör honan. Monarkfjärilen kan bli 9 månader gammal.

   Larvens liv

L arven tillbringar 15 dagar med att äta av sidenörtens löv. Uppväxten sker alltid på denna värdväxt. Genom att förtära dess giftiga blad erhåller monarkfjärillarven ett kemiskt skydd mot rovdjur och parasiter. Skyddet kvarstår efter metamorfosen till fjäril och hela insektens liv. Både larven och fjärilen är färggranna och lättupptäckta för alla predatorer som är oförsiktiga nog att smaka. En enda insekt innehåller tillräckligt med gift för att döda en mellanstor fågel. Anledningen till att larven tål sidenörtens gift är förmodligen att dess tålighet har utvecklats parallellt med sidenörtens giftighet, s.k samevolution. Larven ömsar skinn 4- 5 ggr varefter det är dags för förpuppning. Puppan utbildas från kroppen själv, således under dess sista hud vilken sedemera spricker upp och frilägger puppan. Metamorfosen sker med puppan hängande från ett av larven spunnet silkesfäste. Däremot spinner monarkfjärillarven aldrig någon kokong. Under puppstadiet är monarkfjärilen mycket ömtålig. Ett fall på några cm är då direkt dödande. Puppstadiet varar i ett par veckor.

   Monarkfjäril

D en färdiutvecklade imagon tar sig ut genom att pressa thorax hårt mot pupptaket. Därpå drar den ut antenner och ben samtidigt som kroppen pressas ut. Bakkroppen drages ut sedan menen blivit fria att ta spjärn mot puppans ytterkant med. Fjärilen sätter sig med vingarna nedåt några timmar under det att vingribborna fylles med blod och vingarna stelnar i en fullt utvecklad skepnad. Såsom vuxen imago utvecklas fjärilen inte mer. Dock behöver monarkfjärilen nektar från blommor, vilken normalt innehåller runt 20% socker, för att kunna vidmakthålla kroppsfunktionerna och som energikälla för sin fysiska verksamhet.

   Anatomi

M an kan skilja hanar och honor åt därigenom att de förra uppvisar en liten, svart, extra fläck på vardera bakvingens ovansida. Det är hormonkörtlar. Hannarnas bakkroppar är också mörkare än honarnas. Den vuxna fjärilens kropp är liksom larvens indelad i tre bassegment; huvud, thorax och abdomen. Huvudet är försett med två stora facettögon. Detta i motsats till larvens synorgan vilka består av 6 par punktögon. Såsom luktorgan använder fjärilen sina antenner. Härutöver är fjärilshuvudet även försett med en lång, nektarsugande tunga, vilken i vila är upprullad som en spiral. Thorax består av tre delsegment, vardera med ett par ben, precis som hos larven. Benen uppbygges vardera av sex delsegment med tarsen längst ned. Tarserna har viss förmåga att avkänna smak. Det andra och tredje thoraxdelsegmentet, åter, har varsitt par vingar. Abdomen är indelad i elva delsegment varav de sista två är sammanväxta. Hos fjärilslarverna är fem av dessa delsegment försedda med bukfötter.

   Kåre Andersson
 

  
Mina hemsidor
Kåre Lars Magnus Andersson
Jag - Kåre A
Mina fina bilder
Ute i naturen
MULL'S SKULL (eng)
Esoteriskt
Parapsykologi PSI paranormala fenomen
Grafologi Autografer
Hypnos Mesmer Braid
Bibeln, Gud och Jesus, Kristus
Astrologi horoskop zodiak
Musik
snapsvisor snappsvisor snaps
Nokia - Ringsignaler
Piano - musik för piano; historia
Filosofi
Filosofi och subjektivism
Strategi för Inspiration och Synergism
Praktisk filosofi
System för ljus och lycka
Dag och Framtid
Rymden
Rymden - Saturnus
Rymden - Jorden
Rymden - Jupiter
Rymden - Mars
Rymden - Solen
Body and Brain - eng
Chess Problems
Acne - Pimples
Slimming Lose Weight loss Length
Intelligens IQ
Hypnosis
Systematics
Body Language
Cancer
Sport
Fotboll
Golf
Tennis
Vitaminer
vitamin B
vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Djur
Ormar
Krokodiler
Dinosaurier
Hajar
Hundar - historia, evolution, rekord
Hamstrar
Fästingar Fästing borrelia TBE
Kaniner
Katter
Fjärilar Monarkfjäril
Hästar - Historia, egenskaper
Fysik
Aluminium
Element Värme
Foucaults pendel
Hückel MO-diagram 2
Magnuseffekten - idrott, sjöfart
Hückel MO-diagram 1
Droger
Droger - LSD
Droger - Kokain
Droger - Cannabis, Hasch, Marijuana
Droger - Amfetamin
Droger - Opium, Morfin, Heroin
Droger - Ecstasy
Kemi
Sötningsmedel Söt smak diet
Aldolkondensation
Hoffman-Löffler
Guest-Host-kromatografi
Allmänt elände
Finnar Acne
Tortyr
Smärtor i/ problem med nacken, nackspärr
Blyförgiftning
Dioxin
Cancer Kancer
Övrigt
Båtar
Huvudräkning räkning
Bilar
Magnecyl Acetylsalicylsyra
Små Spel - småspel
Gotham Racing 2 Burnout
Aktier börsen
Gran Turismo - spel
Recept på svamp - murklor
Tyskland - Resa Resor
Längd Vikt Bantning
Intelligens IQ
Föda barn - Gravid
Schackproblem
Kloning Gener
Warfarin och Heparin
Internet and Computers - eng
Background Images
Artificial intelligence - singularity
Classical MIDI original music
Homepage for light
Free Encryption Algorithm
Build your own internet search engine
free html editor
Unlimited Diskspace & Bandwidth
Nigeria Scam Letters
Search engines IP numbers IP check
Free Encryption Software
History - eng
Arthur Schopenhauer
Martin Luther
Germany - History
Genealogy
Cars - History
Henry VIII
Historia
Släktforskning
Henrik VIII Blod och Klokhet
Arthur Schopenhauer
Tyskland - Historia
Martin Luther
PEST historia och symtom
Pompeji, Staden och Vesuvius, vulkanen
Morsealfabetet Morse Telegrafi
Internet
Promotion - Trade
HTML skola, guide, hjälp
åäö i JavaScript textfält
Specialtecken åäö - Character Entity References
Ovanliga sökord
Exempel på en logfil
Socialt
Kroppsspråk
Starta eget företag
Söka jobb - jobbansökan
Kontaktannonser Tjejer Killar
Namn Namngivning av barn
Dikter
Chat - Göteborg
Chemistry - eng
Bit Strings - Virtual Screening
Periodic Table
Sweetening Agents
Projekt
Demokrati! Bojkotta riksdagen!
Linkexchange Länkbyte Länkar
Demokrati på Internet
Hemsida för LJUS! En bild av vår lycka i Sverige!
Animals - eng
Dogs - History
Hamsters
Horses - History
Rabbits - Tips
Sharks
Udda sidor
Ormar Bilder
Thomas teamsida
Martin Lindeskog