Tyskland
  

   Berlin

D enna stad kan till ursprunget ledas tillbaka på tvenne större byar, framvuxna under 1200-talet. Kölln är den ena, medan Berlin är den andra. Anno 1307 kan sägas utgöra startpunkt för deras gemensamma förvaltning, ehuru den definitiva, formella föreningen proklamerades först anno 1709 av Fredrik I. Den i och med sammansmältningen av medeltidssamhällena framsprungna staden fick snart betydelse som handelsknutpunkt för Hansan. Genom kurfursten Fredrik Vilhelm (1640-1688) växte Berlin starkt i omfattning och betydelse. Under 1920, efter en period av tillväxt och inkorporering av randsamhällen, erhöll Berlin sina nuvarande gränser. Staden har sedan dess legat i centrum för det Tyska samhället, även om den under ett halvsekel, innan återförenandet 1989, varit delad i tvenne enheter, Östberlin och Västberlin.

   Sevärdheter i Berlin

B randenburger Tor är en portal i nyklassisk stil och berlins symbol, uppförd 1788-1791.

Z oologischer Garten är en djurpark vilken iordningsställdes 1841.

S chloss Charlottenburg är ett slott, byggt i barock stil, vilket successivt uppbyggdes och tillbyggdes 1695-1743. Har efter andra världskrigets bombningar genomgått resturation.

O perahuset Deutsche Oper Berlin, uppfört 1961, har efter kriget ersatt det tidigare Opernhaus.

S chloss Bellevue är ett barockslott från 1785.

S iegessäule är en 67 meter hög kolonn, belägen på Grosser Stern.

M essegelände am Funkturm är ett utställningsområde med ett flertal hallar.

S chloss Tegel är ett nyklassiskt slott, uppfört 1821-1824.

M uesuminsel är ett område med många museer, såsom Bode-Museum, Pergamon-museum med romersk och grekisk konst, National-Galeri och Altes Museum.

M arienkirche är en kyrka från medeltiden.

D eutche Staatsbibliothek byggdes ursprungligen 1908-1914 och har efter kriget restaurerats.

M üggelsturm är ett utsiktstorn, beläget vid sjön Müggelsee.

   Bonn

D å staden ursprungligen tillkom var det som ett romerskt härläger. Detta kallades då Castra Bonnensia. Söder om denna plats växte en by fram på Bonns nuvarande plats vilken under sista delen av tolvhundratalet, i en mer utvecklad form, blev till residensstad för ärkebiskopen av Köln. Under 1500-talet och 1600-talet utvecklades staden i förvaltningshänseende och miltitärt. 1794-1814 hamnade Bonn genom Napoleon under fransk flagg för att därefter tillfalla Preussen. Efter andra världskriget valde man Bonn som huvudstad i BRD, en ställning som först 1972 officiellt blev fast. Sedan återföreningen av Tyskland 1989 är Bonn i praktiken huvudstad för Tyskland.

   Sevärdheter i Bonn

B undeshaus mit Plenarsaal är den tidigare parlamentsbyggnaden i Bonn, vari plenisalen ligger på södra flygeln.

D as Beethoven-Haus (beethovenhuset) är det hus i vilket Ludwig van Beethoven växte upp som liten. Ludwig van Beethoven föddes år 1770, i december.

D as Mönsterbasilika är en katedral, byggd såsom ett stilistiskt mellanting mellan ett gotiskt och ett romantiskt byggnadsverk.

D as Deutsche Museum är ett museum för vetenskap och teknik och det äldsta av sitt slag i Tyskland. Museet är öppet för alla över 9 år.

V illa Hammerschmidt är uppförd 1860 enligt anvisningar av arkitekten August Dieckhoff. Den har varit hemvist för bl.a sockerbaronen Leopold Koenig.

   Köln

U rsprungligen uppfördes Köln av kejsar Augustus såsom romerskt härläger med namnet Colonia Agrippina, vilket strax blev en viktig flottbas längs Rhen som först år 200 e.Kr lades ned. År 464 erövrades Köln av frankerna och utvecklades snart till ett viktigt handelscentrum. Under Karl den store blev Köln besittning åt ärkebiskopen av Köln (densamme som hade sitt residens i Bonn). Under medeltiden blev Köln ett Tyskt handelsfäste för Hansan för att först 1815 införlivas i Preussen. Köln var en av de tyska städer vilka mot slutet av andra världskriget särskilt gjordes till föremål för de allierades urskiljningslösa bombningar, varvid 90% av stadens inre bebyggelse lades i ruiner.

   Sevärdheter i Köln

K ölner Dom är en av världens mest kända sevärdheter. Bygget av denna väldiga kyrka inleddes redan under 1200-talet, men den kompletta konstruktionen stod helt färdig först år 1880. Kyrkan är byggd i gotisk stil efter fransk förelaga och är hela 156 meter hög.

S chokoladenmuseum är ett museum vilket är tillägnat chokladen. Här serveras många fakta om chokladhanteringen från kakaoböna till produkt. Exotiska plantor och kakaoträd finnes också att beskåda och en av utställningens höjdpunkter är chokladspringbrunnen, vilken istället för vatten sputar rinnande choklad.

D ie Kölner Philharmonie är en konserthall i vilken all möjlig musik, såsom folkmusik, pop och kammarmusik, spelas. Dock är det en ambition att föra fram ny och ovanlig musik, gärna skriven av relativt okända kompositörer.

M useum Ostasiatischer Kunst är ett museum för förevisande av kinesisk, japansk och koreansk konst av olika slag. Här finns en del mycket gammal konst att beskåda. Museet restaurerades år 1977.

W allraf-Reichartz /Ludwig Museum grundades på 1800-talet och är därmed det äldsta museet i Köln. Här finns flamländsk, tysk, fransk, holländsk och amerikansk konst av diverse berömda mästare. Konst ända sedan 1300-talet visas, men tyngdpunkten ligger på konst från början av 1900-talet.

R oman-Germanic museum är ett museum med tysk och romersk konst. Bland annat finns här en gigantisk mosaik - Dionysosmosaiken. En del konst är från 200-talet e.Kr.

   Kåre Andersson
 

  

Läs mer på en site vilken delvis tar upp ämnesområdet hobbys. Du har på detta ställe möjlighet att lära dig mer om astrologi. Finner du dikter, eller resor intressant? Här finns information i plenti. Uppgifter avseende saker rörande namnlekar utgör en sak vilken avhandlas. Just det! Webbsiten delger den vetgirige vad som behövs i vad saken avser ringsignaler.