Nokia - Ringsignaler


Här är några ringsignaler som du förmodligen inte ens har hört förut, men de är bra! Varför följa med massan som ett får i flocken och spela precis samma ringsignaler som alla andra när du kan chockera omgivningen med något extraordinärt så fort telefonen ringer?
4d2 8d2 8e2 4d2 4f2 4a2 4d2 8c2+ 8d2 8e2 8c2+ 4a1 4g2 4g1 4f2 4f1 4e2 8d2 8b1 8c2 8d2 4f2 4g1+ 4b1 8g2+ 8a2 4g2+ 4b2 4d3 4e2 4c3 4d2 4b2 4b2 4c2 4a2 8a1 8b1 4a1 4c2 4e2 4g1 4f1 4d2 4f2 4d2 4b1 4g1+ 2e1
4f2 4a2 4f2 fg2 4e2 4a2 4g2 4a2 4f2 4d2 4e2 4f2 4c3+ 4e3 2a1 4g1 4e2 4g1 4a1 4f1 4d2 4a1 4d2 4e1 4d2 4g1+ 4d2 4c2 4a1 4e1 4e14e2 4c2 4e1 4e1 4g2+ 4e 4d1 4d14a2 4f2+ 4c1 4d14g2 8b2+ 8a2 8g2 8f2 8e2 8d2 4e2 8g2 8f2 8e2 8d2 8c2+ 8b14c2+ 4e2 2a1
4f2 4d2 4g2+ 4e2 2a1 8d2 8g2+ 8d2 8e2 4f2 8e2 2a2 4a1 4g1+ 4c2 4e1 4b1 8d2 8c2 4b1 4g1+ 4a1 8e2 8d2 4e1 4b1 4f1 4d2 4e2 4c2+ 8c1+ 8d1 4e1 4e2 4f2 4g1 4b1 4f2 4e2 4f1 4a1 4e2 4d2 4e1 4g1+ 4d1 2a1 2c2+
8a2 8g2 8f2 8e2 4d2 4c2+ 4d2 4a1 2f2 4e2 4a1 2e2 4f2 8d2 8e2 4f2 4f2+ 4g2+ 8a2 8b2 8a2 8g2+ 8f2+ 8f2 8a2 8b2 8c3 8d3 4e3 4g2 4f2 4d3 4f3 4g2+ 4b2 4g2+ 8e2 8g2+ 8b2 8g2+ 2a2
8d2 8a2 4a2 8e2 8#a2 4#a2 8#c2 8a2 4e2 8d2 8a2 4f2 8b1 8g2 4d2 8c2 8e2 8f2 8e2 8#c2 8e2 4b1 2a2 8d2 8#f2 8g2 8a2 8b1 8g2 4a1 8c2 8e2 8f2 8g2 8e2 8#a2 8a2 8g2 4#c2 4a2 4d2 4a2 4#c2 4a2 8d2 8a2 8f2 8a2
8f2 8g2 8f2 8a2+ 8f2 8d2+ 8f2 8d2 8c2 8d2 8f2 8a1+ 8c2 8d2 8a2+ 8b1 8b2 8g2 8g2+ 8f2 8g2 8c3 8c3 8c3 8c2 8d2 8b2 8c2 8d2 8b2 8c3 8d3 8f2 8d2+ 8f2 8d2 8d2+ 8c3 8c3 8c3 8b1 8c2 8d2 8g1 8c2 8d2+ 8d2+ 8d2+ 2c1
2a2 8- 8a1 8g1+ 8a1 4e1 8a1 8b1 8c2 8a1 8e2 8a2 4a1 4a1 8- 8a1 8c3 8a2 4e2 8a1 8e2 8f2 8g2 8a1 8g2 8e2 8f2 8a1 8c2 8d2 8e2 8f2+ 8g2+ 2a2 8- 8b1 8f1 8b1 4d2 4b1 4c2 4g1+ 8e1 8f1 8f1 8e1 8d1 4c1 8a1 8g1+ 2a1
8c2 8d2 8c2 8b1 8c2 8a1 8b1 8g1 4a1 8c2 8d2 2e2 8a2 8g2 8a2 8f2 8g2 8e2 8d2 8f2 8a2 8a2+ 8a2 8g2 4f2 4d2 8b1 8b1 8c2 8d2 8g1+ 8b2 8d3 8g2+ 8b2 8e2 8e2 8f2 4d2 8b1 8c2 8d2 8d2 8e2 8f2 8b1 8g2+ 8e2 8g1+ 2a1
2g2 4f2 4a2+ 4g2 4d2+ 8a1+ 8c2 8d2 8d2+ 2a1+ 4g1 4c2 8a1 8- 4f1 4d2 4a1 4a1+ 4d2 8a1+ 8c2 8d2 8d2+ 2f2 4- 4e2 2g2+ 4g1 4f2 4d2 4g2 8g2+ 8f2 4g2 8c2 8- 4f2 4g2 4c3 8c2 8d2 8d2+ 8f2 4g2 4c4 8d3 8b2 4c3 2c2
 

Du ser framför dig en webbplats i somt avseende ämnesområdet hobbys. Jajamensan! Fakta rörande subrubriken dikter utgör en sak vilken tillhandahålles. Bra eller hur? Är fakta om resor, eller namnlekar alltid relevant? Här finns information i plenti. Något att betänka. Webbsajten tillhandahåller vad som behövs i vad avseende ringsignaler. Som besökare kan du på sajten förkovra dig i ämnet astrologi. Något att betänka.