HUR? - MEDEL

Det generella medlet (tillvägagångssättet), ställt vid sidan om de specifika medlen, är att sträva efter en tillvaro där en allt större andel av tolkningarna uppleves som valda och en allt mindre som tvingande. 

De specifika medlen tar sikte på:

1) Hur hjärnan fungerar
2) Hur kroppen fungerar
3) Världens grund
 
 
 

extenderade punkter:

4) Hur vi vill ha det med saker och ting? Jo- denna fråga kan ses som ett medel. Så är det med nästan all kategorisering. Man kan definiera aspekt för att låta en viss subkategori falla in under en huvudkategori. Jag kan bara försvara mig med att jag syftar till ett konsistent, användbart sammanhang och en bra prioritetsuppställning. 
5) Relationen mellan subjektivt och objektivt

Punkt 4.) låter bibringa insikten om att människan idag inte längre behöver finna sig i ekonomiska lagar eller annan automatik om hon inte vill. Vår vilja står över det mesta. Vilka ofattbara möjligheter bjudes inte härmed?

Punkt 5.) fokuserar på att kvantifiera och systematisera subjektivt angivna storheter för aritmetisk behandling. 
 

En teknisk uppgift är att utveckla pedagogiken och systematiken under punkt 1.) utveckla rekommendationsprogram för optimal sömn, kost och motion under punkt 2.) klarlägga och gestalta sanningen för den ladlyllo som svarar mot din och dina likars "själsålder" under punkt 3.) iscensätta en area för individens utfinnande av sin sundaste vilja under punkt 4.) söka viktiga subjektiva storheter, deras tillämpning och relateraterande till den "objektiva världen".
   
Man kan vidare exempelvis tänka sig 2 kommersiella, sinsemellan konkurrerande enheter, löst bundna till en beroende, ideologisk enhet.