Aktier - program

Nedanstående är ett simuleringsprogram för ett par av de allra som svartaste börsåren. Kurserna för 248 aktier från stockholmsbörsen finns inlagda i själva scriptet. Gör så här för att köra scriptet. Kolla på knapparnas resp. useende för att se när scriptet arbetat färdigt med respektive åtgärd. Båda stegen tar någon minut för programmet. Ingångssumman tänkes vara 40000 kronor. Med nuvarande inställningar blir utgångssumman 61295 kronor, en vinst på 35 procent!
  1. Läs in aktierna i minnet, klicka "stock1"
  2. Kör scriptet, klicka "optimera"
Observera att inställningarna redan är optimerade. Ursprungstanken var att man alltid skulle ha de 4 aktier som stigit det största antalet dagar i rad utan avbrott. Scriptet förfinar idén.
| Ant. aktier | Ant. miss | Kvot1 | Kvot2 |
| Dag1 | Vikt1 | Dag2 | Vikt2 | Dag3 | Vikt3|
| Dag1 | Vikt1 | Dag2 | Vikt2 | Dag3 | Vikt3|