ÅÄÖ i textfält

   JavaScript

I nte heller unixkod (typ \u00E5 \u00E4 \u00F6 \u002F \u00C5 \u00C4 \u00D6) fungerar i alla webbläsare. För att vara bensäker på att varje rimlig webbläsare sätter ett i formulär inskrivet å = ett å i din JavaScriptkod, exempelvis vid en jämförelse "if(svar=="å"...)..." så måste du ersätta "å" i kodtexten med "unescape("%E5")" sålunda "if(svar==unescape("%E5")...)...". Sammaledes måste "å" i kod vilken avser utskrift i textfält ersättas med unescape("%E5"). På detta sätt kan du hantera alla tecken enligt listningen nedan.

HTML-kod = À Tecken = Ā Decimalkod = 192 Kod i JS textfält = unescape("%C0")
HTML-kod = Á Tecken = Á Decimalkod = 193 Kod i JS textfält = unescape("%C1")
HTML-kod = Â Tecken = Â Decimalkod = 194 Kod i JS textfält = unescape("%C2")
HTML-kod = Ã Tecken = Ã Decimalkod = 195 Kod i JS textfält = unescape("%C3")
HTML-kod = Ä Tecken = Ä Decimalkod = 196 Kod i JS textfält = unescape("%C4")
HTML-kod = Å Tecken = Å Decimalkod = 197 Kod i JS textfält = unescape("%C5")
HTML-kod = Æ Tecken = Æ Decimalkod = 198 Kod i JS textfält = unescape("%C6")
HTML-kod = Ç Tecken = Į Decimalkod = 199 Kod i JS textfält = unescape("%C7")
HTML-kod = È Tecken = Č Decimalkod = 200 Kod i JS textfält = unescape("%C8")
HTML-kod = É Tecken = É Decimalkod = 201 Kod i JS textfält = unescape("%C9")
HTML-kod = Ê Tecken = Ę Decimalkod = 202 Kod i JS textfält = unescape("%CA")
HTML-kod = Ë Tecken = Ë Decimalkod = 203 Kod i JS textfält = unescape("%CB")
HTML-kod = Ì Tecken = Ė Decimalkod = 204 Kod i JS textfält = unescape("%CC")
HTML-kod = Í Tecken = Í Decimalkod = 205 Kod i JS textfält = unescape("%CD")
HTML-kod = Î Tecken = Î Decimalkod = 206 Kod i JS textfält = unescape("%CE")
HTML-kod = Ï Tecken = Ī Decimalkod = 207 Kod i JS textfält = unescape("%CF")
HTML-kod = Ð Tecken = Đ Decimalkod = 208 Kod i JS textfält = unescape("%D0")
HTML-kod = Ñ Tecken = Ņ Decimalkod = 209 Kod i JS textfält = unescape("%D1")
HTML-kod = Ò Tecken = Ō Decimalkod = 210 Kod i JS textfält = unescape("%D2")
HTML-kod = Ó Tecken = Ķ Decimalkod = 211 Kod i JS textfält = unescape("%D3")
HTML-kod = Ô Tecken = Ô Decimalkod = 212 Kod i JS textfält = unescape("%D4")
HTML-kod = Õ Tecken = Õ Decimalkod = 213 Kod i JS textfält = unescape("%D5")
HTML-kod = Ö Tecken = Ö Decimalkod = 214 Kod i JS textfält = unescape("%D6")
HTML-kod = Ø Tecken = Ø Decimalkod = 216 Kod i JS textfält = unescape("%D8")
HTML-kod = Ù Tecken = Ų Decimalkod = 217 Kod i JS textfält = unescape("%D9")
HTML-kod = Ú Tecken = Ú Decimalkod = 218 Kod i JS textfält = unescape("%DA")
HTML-kod = Û Tecken = Û Decimalkod = 219 Kod i JS textfält = unescape("%DB")
HTML-kod = Ü Tecken = Ü Decimalkod = 220 Kod i JS textfält = unescape("%DC")
HTML-kod = Ý Tecken = Ũ Decimalkod = 221 Kod i JS textfält = unescape("%DD")
HTML-kod = Þ Tecken = Ū Decimalkod = 222 Kod i JS textfält = unescape("%DE")
HTML-kod = ß Tecken = ß Decimalkod = 223 Kod i JS textfält = unescape("%DF")
HTML-kod = à Tecken = ā Decimalkod = 224 Kod i JS textfält = unescape("%E0")
HTML-kod = á Tecken = á Decimalkod = 225 Kod i JS textfält = unescape("%E1")
HTML-kod = â Tecken = â Decimalkod = 226 Kod i JS textfält = unescape("%E2")
HTML-kod = ã Tecken = ã Decimalkod = 227 Kod i JS textfält = unescape("%E3")
HTML-kod = ä Tecken = ä Decimalkod = 228 Kod i JS textfält = unescape("%E4")
HTML-kod = å Tecken = å Decimalkod = 229 Kod i JS textfält = unescape("%E5")
HTML-kod = æ Tecken = æ Decimalkod = 230 Kod i JS textfält = unescape("%E6")
HTML-kod = ç Tecken = į Decimalkod = 231 Kod i JS textfält = unescape("%E7")
HTML-kod = è Tecken = č Decimalkod = 232 Kod i JS textfält = unescape("%E8")
HTML-kod = é Tecken = é Decimalkod = 233 Kod i JS textfält = unescape("%E9")
HTML-kod = ê Tecken = ę Decimalkod = 234 Kod i JS textfält = unescape("%EA")
HTML-kod = ë Tecken = ë Decimalkod = 235 Kod i JS textfält = unescape("%EB")
HTML-kod = ì Tecken = ė Decimalkod = 236 Kod i JS textfält = unescape("%EC")
HTML-kod = í Tecken = í Decimalkod = 237 Kod i JS textfält = unescape("%ED")
HTML-kod = î Tecken = î Decimalkod = 238 Kod i JS textfält = unescape("%EE")
HTML-kod = ï Tecken = ī Decimalkod = 239 Kod i JS textfält = unescape("%EF")
HTML-kod = ð Tecken = đ Decimalkod = 240 Kod i JS textfält = unescape("%F0")
HTML-kod = ñ Tecken = ņ Decimalkod = 241 Kod i JS textfält = unescape("%F1")
HTML-kod = ò Tecken = ō Decimalkod = 242 Kod i JS textfält = unescape("%F2")
HTML-kod = ó Tecken = ķ Decimalkod = 243 Kod i JS textfält = unescape("%F3")
HTML-kod = ô Tecken = ô Decimalkod = 244 Kod i JS textfält = unescape("%F4")
HTML-kod = õ Tecken = õ Decimalkod = 245 Kod i JS textfält = unescape("%F5")
HTML-kod = ö Tecken = ö Decimalkod = 246 Kod i JS textfält = unescape("%F6")
HTML-kod = ø Tecken = ø Decimalkod = 248 Kod i JS textfält = unescape("%F8")
HTML-kod = ù Tecken = ų Decimalkod = 249 Kod i JS textfält = unescape("%F9")
HTML-kod = ú Tecken = ú Decimalkod = 250 Kod i JS textfält = unescape("%FA")
HTML-kod = û Tecken = û Decimalkod = 251 Kod i JS textfält = unescape("%FB")
HTML-kod = ü Tecken = ü Decimalkod = 252 Kod i JS textfält = unescape("%FC")
HTML-kod = ý Tecken = ũ Decimalkod = 253 Kod i JS textfält = unescape("%FD")
HTML-kod = þ Tecken = ū Decimalkod = 254 Kod i JS textfält = unescape("%FE")
HTML-kod = ÿ Tecken = ˙ Decimalkod = 255 Kod i JS textfält = unescape("%FF")

   Kåre Andersson
 

Jag - Kåre | Internet