Jorden
  

   Storlek och Kemi

J orden, eller på latin Tellus, är den tredje planeten i solsystemet från solen räknat, i ungefärlig enlighet varmed dess bana kring solen ävenledes är näst näst minst. Jorden är icke fullt sfärisk utan på grund av sin rotation något tillplattad åtvid polerna, så givet med en diameter från pol till pol på 2x 6356,9 km medan ekvatorsradien uppgår till 6378,4 km. Man kan utgående från den energimottagande arean på jordens profil visavi solen, dess albedo samtsvartkroppsstrålningsprincipen beräkna en temperatur på mindre än -17°C. Emellertid åtnjuta vi genom jordens atmosfär merendels högre temperaturer. Jorden är i många avseenden väl ägnad att befrämja liv. Dess yttemperatur är förmånlig, medan skadlig radioaktiv strålning avledes av det magnetiska så kallade Van Allen- bältet ute i rymden runt vår jorden. Atmosfären med sitt syre- och ozoninnehåll skyddar mot högenergetisk, elektromagnetisk strålning. Vi erhålla genom lutningen på jordens axel växlande årstider och ett dynamiskt klimat i en värld vilken, ehuru icke i jämvikt, inbegriper lämpliga propotioner av bl.a syre, kol, kväve och väte.

   Jordens Historia och Fysik

P laneten jorden hyser en innersta kärna av genom det höga trycket (3,5 miljoner atmosfärer) sannolikt fast nickel och järn, i det omedelbara omgiven av flytande metall, definierad som jordens yttre kärna. Utanför kärnan anfinnes manteln, vilken likaledes den kan uppdelas i tvenne hälfter, en nedre och en övre. Ytterst, från manteln räknat utsides vad som kan beskrivas som ett övergångsskikt, täckes jorden av ett skal- jordskorpan, som är anmärkningsvärt tunn i förhållande till globens övriga dimensioner. Jorden är så varm invärtes till följd av att den alltjämt befinner sig i avsvalnande från ett förhistoriskt tillstånd, kännetecknat av mycket höga temperaturer. De tyngre ämnena ha genom gravitationen sökt sig in emot planetens mitt. Jorden räknar sin ursprungliga födelse för bortåt 5 miljarder år sedan, då samtliga solsystemets himlakroppar, solen inräknad, tillkommo genom förtätning av jättelika gas- och stoftmoln. I och med jordens förtätning och åtföljande masstillväxt under intensiva meteoritbombardemang uppstod ett högt tryck inemot dess inre som dymedelst ytterligare hettades upp. Jordskorpan antog sin i någon mening slutliga form för drygt 4 miljarder år sedan därpå såsmåningom vatten kunde ansamlas och utvecklingen av liv påbörjas. En beräkning av mängden vatten på jorden åvägabringar ett resultat på ungefär 1300 miljoner kubikkilometer.

   Kåre Andersson
 

  
Udda sidor
Hypnos, yoga, Qi Gong
Linser
Martin Lindeskog
Thomas teamsida
Privat flärd
Ormar Bilder
Spådom, tarot
Esoteriskt
Grafologi Autografer
Astrologi horoskop zodiak
Parapsykologi PSI paranormala fenomen
Bibeln, Gud och Jesus, Kristus
Hypnos Mesmer Braid
Musik
snapsvisor snappsvisor snaps
Nokia - Ringsignaler
Piano - musik för piano; historia
Övrigt
Båtar
Aktier börsen
Intelligens IQ
Gotham Racing 2 Burnout
Kloning Gener
Recept på svamp - murklor
Tyskland - Resa Resor
Föda barn - Gravid
Små Spel - småspel
Gran Turismo - spel
Warfarin och Heparin
Längd Vikt Bantning
Magnecyl Acetylsalicylsyra
Schackproblem
Bilar
Huvudräkning räkning
Internet and Computers - eng cont.
free html editor
Classical MIDI original music
Background Images
Free Encryption Software
Nigeria Scam Letters
Unlimited Diskspace & Bandwidth
Artificial intelligence - singularity
Build your own internet search engine
Djur
Fjärilar Monarkfjäril
Hajar
Katter
Hundar - historia, evolution, rekord
Krokodiler
Ormar
Fästingar Fästing borrelia TBE
Hamstrar
Dinosaurier
Kaniner
Hästar - Historia, egenskaper
Mina hemsidor
Kåre Lars Magnus Andersson
Mina fina bilder
Ute i naturen
Jag - Kåre A
MULL'S SKULL (eng)
Vitaminer
vitamin A
vitamin B
Vitamin E
Vitamin D
Vitamin C
Animals - eng
Sharks
Dogs - History
Horses - History
Hamsters
Rabbits - Tips
Sport
Golf
Tennis
Fotboll
Allmänt elände
Cancer Kancer
Tortyr
Smärtor i/ problem med nacken, nackspärr
Blyförgiftning
Finnar Acne
Dioxin
Socialt
Namn Namngivning av barn
Kroppsspråk
Chat - Göteborg
Dikter
Kontaktannonser Tjejer Killar
Söka jobb - jobbansökan
Starta eget företag
Body and Brain - eng
Hypnosis
Acne - Pimples
Slimming Lose Weight loss Length
Chess Problems
Intelligens IQ
Cancer
Systematics
Body Language
Kemi
Guest-Host-kromatografi
Aldolkondensation
Sötningsmedel Söt smak diet
Hoffman-Löffler
Rymden
Rymden - Jupiter
Rymden - Mars
Rymden - Saturnus
Rymden - Jorden
Rymden - Solen
Internet
Specialtecken åäö - Character Entity References
Ovanliga sökord
Exempel på en logfil
Promotion - Trade
HTML skola, guide, hjälp
åäö i JavaScript textfält
Filosofi
Praktisk filosofi
Strategi för Inspiration och Synergism
Filosofi och subjektivism
Dag och Framtid
System för ljus och lycka
Historia
Pompeji, Staden och Vesuvius, vulkanen
Tyskland - Historia
Henrik VIII Blod och Klokhet
Släktforskning
Martin Luther
PEST historia och symtom
Arthur Schopenhauer
Morsealfabetet Morse Telegrafi
Droger
Droger - Kokain
Droger - Opium, Morfin, Heroin
Droger - LSD
Droger - Cannabis, Hasch, Marijuana
Droger - Ecstasy
Droger - Amfetamin
History - eng
Genealogy
Henry VIII
Martin Luther
Cars - History
Arthur Schopenhauer
Germany - History
Projekt
Demokrati på Internet
Demokrati! Bojkotta riksdagen!
Linkexchange Länkbyte Länkar
Hemsida för LJUS! En bild av vår lycka i Sverige!
Fysik
Hückel MO-diagram 2
Magnuseffekten - idrott, sjöfart
Element Värme
Aluminium
Foucaults pendel
Hückel MO-diagram 1
Internet and Computers - eng
Search engines IP numbers IP check
Homepage for light
Free Encryption Algorithm
Chemistry - eng
Sweetening Agents
Bit Strings - Virtual Screening
Periodic Table