Söka jobb

 

Att söka jobb är inte alltid så lätt. Det är välbekant för de flesta hurudan arbetsmarknaden ser ut idag. Generellt så hopar sig de arbetssökande på arbetsförmedlingen och utanför personalkontoren. Alla "söker de jobb", liksom mannen "söker sig en hustru" eller den törstande söker vatten i öknen. De råd jag skall presentera för jobbansökan är tämligen ordinära. Man får komma ihåg att den personalansvarige verkligen inte letar efter original, inte heller efter genier eller moraliska klippor. Möjligen letar han efter folk med extrema, formella meriter, åtminstone om det står så i en eventuell annons, men det är också allt. I övrigt trivs han bäst med medelmåttor vilka inte uppleves som hotande invid den egna halvtaskigheten. Naturligtvis skiftar önskemålen en del från ett fall till ett annat men medelmåttighetens linje brukar stå sig väl.

     Ditt ansökningsbrev

 1. Somliga tar gärna chansen till ett telefonsamtal på förhand med den lämpligaste ansvarige. Skriv i så fall först upp stolpar för vad du skall säga och försök sedan att verka trevlig och spontan i luren. Notera allt viktigt du får dig till livs under samtalet i ett noteringshäfte. Om den plats du söker kan förväntas ha många sökande bör du dock låta telefonsamtalet vara.
 2. Undvik i ditt ansökningsbrev alla komplicerade formuleringar och uppgifter vilka indikerar att du är en människa med moralisk resning och introspektiv kapacitet. Var kortfattad och enkel. Sträva efter att undvika de vanligaste klyschorna, välj hellre de näst vanligaste. Börja med att presentera dig och att redogöra för ärendet.
 3. Stavningen är trots allt en ganska kritisk sak, om du är svag på den punkten. Du måste på ett eller annat sätt tillse att brevet är rättstavat innan du skickar iväg det. Detta är viktigare för killar än för tjejer eftersom tjejer vanligen favoriseras av den personalansvarige och tages för dem de är.
 4. Liksom när det gäller komplicerade formuleringar så skall du i valet av helhetsutformning sträva efter konformitet och likriktning. Använd inte företagskuvert från den värste konkurrenten eller markeringar/ bilder som måste klistras in i brevet.
 5. Om du söker till flera platser samtidigt bör du innan du slickar igen kuverten säkerställa att varje ansökan hamnar i rätt kuvert, med adress till rätt företag. Se till att standarduppgifterna kommer med, därvid:

  • En relevant rubrik för posten du söker innan det sedvanliga "Bäste personalansvarige!".
  • Vem du är, inklusive adress, och hur du enklast kan nås.
  • Avsändardatumet skall stå jämte aktuell ort i övre högra hörnet.
  • En formulering som gör klart vilket ärendet är (Du vill söka jobb). Förklara också anledningen till att du vill ha just det här jobbet.
  • Beskriv eventuella befattningar inom föreningsliv et.c och inriktningen på ditt liv i korta drag. Vad har du sysslat med hittills i arbetslivet?

     Meritförteckning och betyg

Din meritförteckning skall redogöra för vilken utbildning och erfarenhet inom arbetslivet du har. De referenser du eventuellt anger måste vara införstådda med att de kan bli uppringda och tillfrågade om vem du är. Ditt namn, datumet och orten bör finnas med. Använd exempelvis följande punktlista:

 1. Ditt namn
 2. Ditt födelsedatum
 3. Utbildning och anställningar i kronologisk ordning
 4. Referenser
 5. Underskrift, datum och ort

Betygen skall vara kopierade från originalhandlingarna och ha en namnteckning av en oberoende part som intygar riktigheten i kopian gentemot originalet. Eventuellt kan också meritförteckningen förses med en dylik, extra namnteckning, utöver din egen.

     På anställningsintervju

 1. Se till att vara påläst angående vad företaget sysslar med och dess olika förled och efterled. Tänk igenom din möjliga roll i verksamheten.
 2. Preparera gärna egna frågor rörande företaget för att visa att du är intresserad.
 3. Kläd dig vårdat men medelmåttigt. Anpassa klädseln efter posten och omständigheterna.
 4. Vänta med att dra upp egna brister till dess att någon fråga eventuellt ställes angående detta.
 5. Några vanliga frågor som du bör ha funderat igenom vad du skall svara på är:

  • Varför vill du ha just detta arbete?
  • Beskriv dig själv! Hurudan är du?
  • Vilka är dina starka sidor?
  • Vad vill du uträtta för företaget?
  • Vilka är dina svaga sidor?
  • Hurudan är din önskechef?
  • Vilken är höjdpunkten i din karriär?
  • Vilka löneanspråk har du?

Var ärlig och seriös när du besvarar dessa frågor. Börja inte prata om vilken lön du vill ha innan du blir tillfrågad om saken. Det kan även hända att intervjuaren frågar om dina etiska principer. Då måste du hålla benhårt på lag och etik i ditt svar.


Här ser du en sajt i somligt avseende temat samhalle. Det skall konstateras. Sajten ger dokumentationsunderlag för vad som är värt att veta ifråga om propaganda. Du får tillfälle att möjlighet att hitta information om jobba. Uppgifter avseende temat strategier utgör en sak som tas upp. Är temat demokrati, eller val alltid relevant? Här finns näring för dig. Förvisso är det så.