Demokrati
  

   Hej

I och med att du läser detta meddelande har du en chans att påverka politiken i Sverige. Budskapet är att vi inför nästa val endast skall rösta på partier som inte är med i riksdagen. Det finns många att välja på. Om du inte är nöjd med något av dem - varför inte starta ett eget parti? Sprid detta upprop vidare till dina vänner över email. Formulera gärna ett eget email med samma budskap och skicka det i stället om du känner att du har tid och lust. Prata också med dem i din bekantskapskrets som inte har tillgång till internet.

   Falsk demokrati

A nledningen till denna text är att många svenskar misstror parlamentarismen och demokratin. I Kina finns det bara ett parti att i egentlig mening rösta på, i USA finns det två. I Sverige har vi två block, de borgerliga och vänsterblocket. Så även om Sveriges riksdag hyser något fler partier än två så är alternativen i praktiken endast två ändå.

   Budskapet

D u finner originaltexten till detta email på sidan: http://karelma.com/karelma/val.html . OBS! Du får hemskt gärna formulera om budskapet i andra ord och referera till någon annan internetsida.

   Patent på rösterna

M iljöpartiet är förutom irrblosset Ny Demokrati det enda nya partiet i riksdagen på mycket länge. I övrigt har politiken helt dominerats av en slags sedvanerätt där ett fåtal etablerade partier haft patent på propagandan och därmed i någon grad även på våra röster. Ofta vet folk inte ens om vilka de små alternativen är och hur man korrekt bär sig åt för att rösta på dem, trots att det i praktiken är så enkelt som att ta en blank valsedel, skriva partiets fullständiga namn på den (inga förkortningar), och lägga den i kuvertet.

   Rör om i grytan

D ET ÄR DAGS ATT RÖRA OM I GRYTAN!!! Vare sig du är en "sann socialdemokrat" eller en "sann moderat" eller en politisk sökare bör du begrunda tillfället.

   Parlamentarism

Ä r inte den parlamentariska idén att det skall finnas ett stort antal politiska alternativ att välja mellan, och att varje väljare sedan skall lägga sin röst på det alternativ som passar honom/ henne bäst? Som det nu är formulerar man vanemässigt termer som att "vinna valet" och liknande!!! Detta talar starkt för att politiken inte alls längre handlar om ett antal politiska alternativ som folk väljer emellan utan snarare om en apparat för propaganda, populism och manipulation, dirigerad av de "stora".

   Verkligheten

M ånga väljare skulle gärna ha lagt sin röst på ett parti utanför riksdagen men avstår för att detta parti utifrån ändå inte har någon chans till inflytande. Då är det bättre att man lägger sin röst på ett parti som har vissa möjligheter att realisera en viss politik. Om vi härmed sprider ett upprop som uppmanar till bojkott av de etablerade partierna så ändras detta förhållande förhoppningsvis. Givetvis kommer de flesta ändå att rösta traditionellt, men det finns ändå en möjlighet att tyngdpunkten förskjutes en smula.

   Alternativa politiska partier

P å internet är det lätt att söka efter alternativa partier. Det finns också massvis med kataloger. Är det inte vårt ansvar att lägga lite tid på ett sådant sökande om det kan rädda demokratin?

   Dagens utveckling

P olitiken har allt mer kommit att domineras av mediala spektakel och "dragplåster". Ett nytt parti kan lyckas ganska väl under förutsättning att man exponerar några roliga filurer från underhållningsbranschen och sålunda erhåller en glassig yta. Kändisar värvas till etablerade partiet för att ge dessa ett lyft och partiledare ställer upp i tvivelaktiga underhållningsshower för att svara på smaskiga frågor om privatlivet.

    Vi har fått nog

H ar vi inte fått nog??? Jag har definitivt fått nog och jag uppmanar dig som känner detsamma att sprida detta email (eller ett eget med samma buskap) vidare till dina vänner samt lova dig själv att bojkotta de i riksdagen sittande partierna till nästa val!!!

   Kåre Andersson
 

  

Karelma utgör en webbplats till del avseende fakta om samhalle. Just det! Uppgifter avseende ämnet demokrati är en frågeställning som presenteras. Webbsajten tillhandahåller det av relevans när det kommer till jobba. Du har på detta ställe möjlighet att hitta information om propaganda. Något att ha i åtanke. Är strategier, eller val alltid relevant? Här finns information i plenti.