Kåre A

Kanske frågar du dig som läsare vad jag får ut av det hela?

Av vilken anledning arrangerar jag en sådan här sida och försöker övertyga dig att gå med i diverse projekt? Är det för att blåsa upp mitt ego eller för att få folk att besöka en viss sida på nätet? Nej! Absolut inte! Svaret är helt enkelt att jag är en eldsjäl med systematik som intresse. Systematik är en av de saker jag helst ägnar mig åt och som systematiker ser jag också möjligheter som inte är annorstädes skönjbara. Folk frågar sig vad allt det här har med deras liv och vardag att göra? Jo! Det är just där systematiken kommer in.

Inga kompromisser!

Precis som samhället idag är en produkt av systematisk strävan vilken erbjuder välfärd som produkt så finns det en mer kompromisslös variant av systematiskt projekt, där man inte tror att människor måste luras till delaktighet i ett produktivt samhälle eller en samhällelig enhet genom skott bredvid målet i form av konkurrens, trendpropaganda och överkonsumtion. Man säger att katastrofer som jordbävningen i Kobe är bra för att stimulera produktionen. Man säger att tillgången på olja i Norge är som att få i sig värdelös valuta i handen, vilken bara skapar inflation (Detta sagt utan att försöka hävda oljan som framtidsresurs). Man säger att vi skall konsumera oss ur den och den krisen. Men är inte detta politik? Låt mig säga vad politik är:

  1. Hur hjärnan fungerar;
  2. Hur kroppen fungerar;
  3. Vad vi vill eller kunde vilja;
  4. Filosofisk grund;

Fråga hellre: Vad är glädje? Vad är lycka och välmående?

Huruvida saken gäller politik i det lilla eller i det stora spelar ingen roll. För den som emellertid inriktar sig på punkterna ovan är det bara att dra igång och förändra sig själv, hemmet och omgivningen till det bättre, allt inifrån och ut. Visst är ekonomin en viktig del i min eller i andras välfärd, men först som instrument för att finna metoder att uppnå vad som givits av alla de högre prioriteterna i systemet för lycka. Att sätta upp ekonomi som punkt 1) leder ofelbart till andligt moras. Så det enda projekt som jag egentligen försöker uppmuntra till deltagande i är just det: Börja inifrån och ut och hjälp till att sprida glädje. Systematiken är det enda egentliga medlet för det, men tillika i sin renodlade form ett OERHÖRT kraftfullt medel. Du behöver som person inte ens vara intresserad av systematik om du bara bara tror på dess potential. Det enda du behöver göra är att fundera igenom vad du är bra på och vad du vill och utgå från det.


Links to framed and main pages: (Not needed with frames and JavaScript in function)

Homepage for Light! A picture of our mental health and joy in this world! Hemsida för LJUS!!! En bild av vår lycka i Sverige!!!
Chocking facts about the world. Are artists good human beings? Chockerande fakta om världen. Är kändisar bra människor?
Great and small politics. Joy and health. Systematics! Stor och liten politik. Lycka och välmående. Systematik!
Meditations for our brain and mental health Meditationer för hjärnan och medvetandet
Ideas: Love and wisdom - or God and abuse? Idéer: Kärlek och Visdom - eller Gud och Missbruk?

Systemintroduktion