Hej där!

Click for this entire page in english. this page in english

Jag behöver din hjälp. Det är korrekt. Din hjälp är efterfrågad.

Måhända behöver du besöka denna sida flera gånger för att riktigt ta till dig vad det handlar om. Det finns så mycket som betyder något, men som i text först ändå framstår mest som bara ord. Men detta är faktiskt inte bara rappakalja. Du beslutar dig alltså för att ge budskapet en chans och befinner dig strax här i texten. I så fall skall du ha en eloge. Du är en resonabel människa, en person som är beredd till vissa offer, en person som skulle kunna vara min eller någon annan rättrådig människas vän.

Jo - Det är bra att ibland förhålla sig lite åt det skeptiska hållet när någon föreslår en engagemang i ett eller annat hänseende. De vanliga skräckexemplen inkluderar såväl scientologer som satanister och diverse kommunistiska rörelser under demokratisk täckmantel. Även om satanisterna och kommunisterna också de är människor med en och annan klok tankegång som bas för sina initiativ så sitter de vanligen fast i diverse destruktiva abstraktioner och propagandistisk symbolik. Om man därför alltså generellt bör vara skeptisk så finns det likväl tillfällen då stor försiktighet är till förfång eller rent av skadlig. Detta är ett sådant tillfälle. Tänk igenom de saker som tages upp på denna sida och ta sedan ställning. Och tänk då på att ditt bifall är nödvändigt för att något överhuvudtaget skall hända.

Jag vet att du är beredd att ge mig ditt namn om det är för en god sak. Men låt oss skippa tompratet. Du har redan anat att jag vill dig något och frågar dig vad?


Här är några fantasier och funderingar att kontemplera över. Betrakta följande. En inledande föreställning kan vara att du står utomhus. Det är vackert väder.

 1. Du står på en väg som du har varit på förut. Vägen går framför dig i riktning mot öster men du låtsas att den går mot väster. Plötsligt känner du inte igen dig längre.
 2. Du småjoggar i en flytande framåtrörelse och har blicken riktad snett fram åt vänster. Du ser omvärlden sväva förbi och förundras över det under som ligger i dina ben och din kropp. Rätt vad det är upplever du dig som en svävande ande utan kropp.
 3. Du lägger huvudet på sned och betraktar horisonten som nu sträcker sig uppifrån och ned. Åt ena hållet kan du känna närvaron av jordens fysiska massa, åt andra hållet finns rymdens oändlighet. Din närvaro mitt i rymden intensifieras.
 4. Du betänker de experiment med uppochnedglasögon som har gjorts, då människor vilka burit glasögonen under några dagar har blivit så vana att uppochned har blivit rättvänt. Detta är den felande länken mellan sinnenas tolkning och hjärnans tolkning!!!
 5. Du står med en imaginerad, orubblig punkt 30 cm framför bröstet. Du tänker dig hur det skulle vara att låta handen kupas över och vila på denna orubbliga punkt. Fantastiskt!
 6. Du andas ut långsamt och känner avslappningen. Full avslappning är att också ha andats ut och slippa att andas in. Är det döden du begrundar? Eller är det livet?
 7. Du tänker dig en ton, sedan en ton ett heltonssteg över i den konventionella tonskalan. Du fortsätter att tänka dig allt högre toner och frågar dig varför det alltid går att fortsätta?
 8. Du står och lyssnar till vindens stilla sus, fågelkvitter och andra naturljud. Du bestämmer dig för att lyssna till din egen hörsels "vita brus", alltså till de "ljud" som genereras enbart i kraft av ditt hörselsinne och din tolkning därav, s.a.s kört på tomgång. Där är det! Genom att koncentrera dig på bruset accentueras det och blir "starkare" tills du känner dig helt bedövad.
 9. Du vet att man kan framställa förändrade medvetandetillstånd genom att lyssna på en och samma ton i båda öronen, men med en liten tonförskjutning i det ena örat. Du vet att vissa frekvenser och elektrisk ström kan framkalla förändrade medvetandetillstånd. Men vad vill du uppnå med dessa förändrade medvetandetillstånd?
 10. Du sluter ögonen och imaginerar en punkt på synfältet. Du försöker vidmakthålla konstans tills dess att du inte längre kan. Då betraktar du det sätt varpå din meditation upplöses. Sedan tänker du dig ett jämt roterande streck med rotationscentrum i synfältets mitt. Även här upplöses den konstans du försöker vidmakthålla. Hur? På samma sätt betraktar du ett system av punkter, tom rymd o.s.v. Strax har du ett helt system att utgå ifrån i din betraktelse av världen.

http://sprott.physics.wisc.edu/fractals/


Rätt förhållningssätt, kontra fel...

Tänk inte att detta inte tillhör din lilla värld. Tänk inte att detta är mystiskt eller fullt med dolda avsikter. Det här är just jämt vad det är, när det är det. Ingenting annat! Betrakta punkt nr 10 en gång till.

Vad skulle du vilja göra för att förbättra världen?

Idag har vi en levnadsstandard som är 100 ggr högre än vad den var för 100 år sedan. Ändå mår vi inte 100 ggr bättre. Varför? Svar: Därför att vi väljer att inte må 100 ggr bättre. Eventuellt så finns det en anledning till. Vi saknar överblick. Vi saknar redskapet för att leta rätt på allt sådant som får oss att må dåligt och eliminera det.

Redskapet är ett system för lycka. Innehållet i detta system är dina tankar om lycka. Fundera lite över allt som får dig att må dåligt: oro, snåriga vardagsbestyr, ensamhet, missämja, smärta. Det går att systematisera allt detta och sätta P för mycket av det. Och om du å din sida mår toppen så är du kanske inte helt säker på att alla andra mår lika bra, eller? I så fall är det din och min plikt att göra något åt saken, för andras skull.

Jag vet att du ryggar inför tanken. Du har fullt upp med dina vardagsbestyr. Det och det måste göras. Kanske om 100 år... Nej! Du måste förstå att problemen med dina vardagsbestyr också de är en del av helheten.

Du skall vara säker om att det finns lösningar på flertalet av dessa problem. De finns tillhands, redo att använda. Saken är bara att det också finns särintressen vars huvudmän alltid vill sälja dyrare lösningar. I kommersialismens Sverige tjänar läkemedelsjättar, fackpampar, försäkringsbolag, banker och många, många därtill, stora belopp på människors okunnighet och olycka. Tror du exempelvis att internet är ett projekt för demokrati? Läs mer om internet och demokratin och tänk om. Lägg märke till att också de som tjänar pengarna i någon mening är fångade i rävsaxen. De känner sig manade till anpassning. De känner sig tvingade att handla exakt så som de gör. Illusionen är således komplett och alla står där och tror att det som är måste vara. Så vare sig du är direktör eller golvarbetare bör du besinna situationen. Skulle det inte vara oss alla gagneligt med ett system vilket automatiskt prioriterar upp sådant som är oupplösligen förbundet med människans sätt att vara, och prioriterar ned föränderliga, omkullrunkeliga ting?

Om jag säger att den moderna människans svåraste problem är av själslig art så börjar du associera till flum och new age. Men betrakta då hur människor beter sig för att "koppla av". De åker till en parkeringsplats utanför "Friskis och Svettis", ställer bilen och går in och sportar istället för att röra på sig där de är från början. Var är spontaniteten? Var finns fascinationen inför det ofattbara mekanism som kroppen utgör? Okay! Också på denna sida diskuteras träningseffektivitet och tekniker. Men människor glömmer nuet för morgondagen. De går inte ut och promenerar för upplevandets skull, inte förrän de har hunnit bli pensionärer och går för att "hålla sig igång". Istället köper de ett säsongskort för ett kunna gå till någon simhall och simma en gång i veckan. Och inte ens då de är där lever de i nuet. Nej- först stressar de för att hinna dit i tid. När de väl är där så simmar de runt med huvudet fullt av saker som de skall komma ihåg att göra då de kommer hem, varor som skall inhandlas, papper som skall fyllas i och räkningar som skall betalas. De är fångna i ekorrhjulet.

Den starkaste indikationen på att en människa har problem är att hon sitter och tittar på TV. Det finns inget värre missbruk i dagens samhälle än TV:n och de flesta andra missbruk som finns sammanhänger på ett eller annat sätt med den förödelse som TV:n åsamkar ett samhälle. Förmodligen behöver jag inte göra någon större utläggning om varför TV:n är så farlig. Även om du själv är en inbiten tittare, ja; kanske än bättre då, så vet du. Om du ställer dig kallsinnig inför allt annat som finns att läsa på denna sida så bör du i alla fall pröva att leva en månad utan TV och insupa livet. Naturligtvis har du bäst utbyte av din frihet från TV:n i samvaro med andra TV- befriade människor. Så är inte det moderna samhället uppbyggt. Istället tar folk sitt sociala snack på jobbet och sin upplevelse av omvärlden framför TV- skärmen. Jag försäkrar! Det finns inget värre, vardagligt hot mot mellanmänsklig och personlig lycka än TV:n.


Nu kommer något viktigt. Läs noga, ty det är av yttersta vikt att du så att säga håller vissa saker bisides i tankarna då du skapar dig din helhetsbild av projektet och vad du skulle vilja få ut av det!!!

 1. Vad du upplever i denna stund är ett nu. Nuet är vad du just upplever. Fråga: Vilken av alla hjärnans kontinuerliga processer skänker dig detta nu? Hur kommer det sig att din upplevelse av nuet inte formas av de processer som försiggick i din hjärna för 1 år sedan?
 2. Skulle det inte kunna vara så att hjärnan i huvudsak är ansvarig för innehållet i nuupplevelsen, medan medvetandet ansvarar för nuet som sådant, alltså för varandet över huvud taget, och i mindre utsträckning för nuets innehåll?
 3. Man vet att delar av hjärnan som hippocampus är avgörande för det mänskliga minnet. Men minnet är som komplett funktion märkligt svårt att kartlägga. Man har gjort experiment med split-brain-patienter som visar att respektive hjärnhalva förfogar över separata minnen. Hos friska människor ger kommunikationen mellan hjärnhalvorna upphov till ett dominansförhållande så att endast en minnesfunktion synes föreligga.
 4. Du har säkert läst om s.k nära-döden-upplevelser där människor bl.a såsom svävande själskroppar menar sig har kunnat iakttaga och minnas saker som utspelat sig utom syn- och räckhåll för deras fysiska kropp. Alla dessa berättelser har det gemensamt att smärta, stelhet och tyngd tycks vara starkt reducerade. Innehållet i deras upplevda nu förefaller alltså ha varit mindre. Om istället upplevelsen omtalas som intensiv, så yppar sig ändå evaluationen mestadels som antingen enhetlig åtvid upplevelsen, eller frigjord därifrån.
 5. I USA har man på ett ställe en dator som står och producerar slump. De producerade resultaten analyseras sedan med avseende på ordning. Man uttolkar ökad ordning i samband med händelser som fokuserar många människors tankar åt ett visst håll samtidigt. Uppenbarligen inverkar den mänskliga samordningen på datorns slumpmässiga produktion.
 6. Ingen kan bestrida att naturlagarna är grundlösa. Det kommer alltid att finnas ett "bortom kännedomen" i tiden, i rummets storhet, i dess litenhet, och i tillvarons komplexitet. Saker kan utifrån erfarenhet ofta förklaras till ömsesidigheten, men världen som sådan kan absolut inte förklaras.
 7. Alltså finnes det ett antal kanaler in i tillvaron för en lagmässighet vilken går bortom naturlagarna, utan att strida emot dem. Kännedomen om lagarna har trots en yttersta grundlöshet, ingen gräns. Därför måste det gå att systematisera villkoren för dylik "parallellverkan".
 8. Erfarenheten om naturens princip säger att lika ger lika. Beskaffenheter har en tendens att "reproducera sig". Om nu fysisk inriktning betonar nuets innehåll, medan andlig inriktning betonar nuet såsom "att-tillvaro" så borde man efter döden kunna förvänta sig skeenden vilka för vidare på en inslagen linje.
 9. När de tidiga Samkhyafilosoferna och Buddhisterna talade om Nirvana - var det då inte egentligen i första hand en befrielse från nuets innehåll de kände vittringen av? Befrielse från den ändlösa raden av frustrerade viljeakter torde vara lyckan framom allt annat. Den som är befriad från all evaluation i nuet är redan fri från allt lidande. Det är säkerligen en del av att-tillvarons oändliga lycka som skänker tillvaron utsides kroppen dess lätthet och skärpa.
 10. Ett nu utan värdeladdat innehåll är för mig i vardagen en helt utopisk föreställning. Jag har inte förmågan att kapa alla strävanden i ett slag. Färden mot "att" är en mycket, mycket långsam process som måste genomföras i det att ett tillbakafallande behov av variabilitet och värderbara stimuli beledsagas av successivt modifierade delsträvanden samt ökad kontroll. Det är här systemet för lycka kommer in. Detta är det absolut säkraste sättet varpå vardaglig lycka kan bringas i samklang med målsättningen att sträva mot slutgiltig lycka. Den enda verkliga makten är makten över subjektets evaluation, men denna makt är betjänt av viss utåtriktad kontroll.

Snälla du!!!

Jag skulle vilja be dig att du funderar igenom dessa saker en stund. Tänk över huruvida du skulle vara villig att på stan i goda vänners lag, dela ut informationsblad "mot stadsmentaliteten"?

Det vore bra om du tecknade ned en genomtänkt kommentar eller idé i den mellersta avdelningen på denna sida. Försåvitt det du har läst inte säger dig någonting så kan du väl bokmärka sidan och komma tillbaka senare. Förhoppningsvis ter sig då saken annorlunda.

Om du misstänker att vad som står på sidan kan vara riktigt och gott; snälla du, tipsa då ett par vänner om sidan. Det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma stordåd.


Tror du att det är möjligt att erbjuda varje människa projekt för upplevande? Tror du det är möjligt att låta varje människa uppleva:

 1. Den stora gemenskapen
 2. Den stora friden
 3. Den stora strävan
 4. Den stora friheten
 5. Den stora kraften
 6. Den stora skapelseakten
 ???

Jojomensan!!!

Den enda anledningen till att vi idag inte förunnas dessa ting är att vi genom vårt val av system väljer bort dem. Men tro mig: Det går att organisera sådana projekt för upplevande vilka världen hittills aldrig sett maken till, utan att fördenskull göra misstaget att tro att vad som i detalj passar den ene också passar den andre. Det finns stora likheter mellan människor, men också stora skillnader. Knepet är att systematisera de områden där människor skiljer sig åt sinsemellan, respektive de där likhet råder.

Fyra typer av människor är som mest oumbärliga för en framgångsrik organisation:

 1. Eldsjälarna
 2. Personkännarna
 3. Idékläckarna
 4. Fixarna

Sex saker som är oumbärliga för ordning:

 1. Rent vatten
 2. Tillgång till soptunna
 3. Utrymme
 4. Remedier för goda arrangemang
 5. Somlig kunskap
 6. LJUS

Links to framed and main pages: (Not needed with frames and JavaScript in function)

Homepage for Light! A picture of our mental health and joy in this world! Hemsida för LJUS!!! En bild av vår lycka i Sverige!!!
Chocking facts about the world. Are artists good human beings? Chockerande fakta om världen. Är kändisar bra människor?
Great and small politics. Joy and health. Systematics! Stor och liten politik. Lycka och välmående. Systematik!
Meditations for our brain and mental health Meditationer för hjärnan och medvetandet
Ideas: Love and wisdom - or God and abuse? Idéer: Kärlek och Visdom - eller Gud och Missbruk?

Systemintroduktion