Vardaglig och existensiell lycka!!!
 
Besitter du empatisk förmåga? Kan du då tänka dig en kolsvart fängelsehåla och dess fulla innebörd för en människa som är fången däri? Det var i en fängelsehåla som Arthur Ek, 20 år fyllda, hamnade år 1967. Här satt han sedan i 9 år. Maten serverades genom en lucka i väggen. Toaletten utgjordes av ett hål i golvet. Det fanns ingen grund för arresteringen. Det var bara ödet som hade knackat på hans dörr. 

Efter 9 år släpptes han plötsligt ut. Hans plågoandar fanns inte mer. Han var fri och kunde inte blicka tillbaka. De 9 åren var förlorade men nu var han fri. Han MÅSTE uppleva. Och han upplevde, sannerligen. Varje förnimmelse, varje lukt och varje rengnstänk framstod nu som ett under. Han hade varit begravd men vunnit sitt liv igen. 

Men vad var detta? 
Det som slog Arthur var beteendet som han såg hos människorna ikring honom. Medan Artur lät ögonen tåras över höstens färger och vindens viskningar så rusade alla andra utan att se sig om som zombies genom tillvaron. Varför förundrades de inte över den OFATTBARA ynnest som genom livet tillkom dem?

Samhället har gjort abstraktionerna till dina fiender. Du är fången i ett fängelse av abstrakta tankar och förmår inte UPPLEVA! Minnena av hur du som liten unge då du sprang barfota på gräsmattan, verkligen kände gräset under fötterna och så klart förnimnde ljus och ljud, ter sig svårfångade. 

Förstår du vad jag menar? Tänker du detsamma? Inser du kanske rentav att du och jag, sida vid sida, har börjat gå emot ljuset? Privat insikt är det första steget. Kommande steg är att utveckla strategier och en gemenskap i ljuset. 

DET KONKRETA NUET ÄR OERHÖRT MYCKET VIKTIGARE ÄN ALLA ABSTRAKTIONER SOM VÅR S.K CIVILISATION FÖRSÖKER PROPPA I OSS!!! Abstraktioner bör vara tillfälliga redskap för tanken. INGENTING ANNAT!

Därför ställer vi nu frågorna!

1) När?
2) Hur?
3) Vad?

1.) avser att klargöra specifika gradualiteter i tiden. Ett program förestavas!
2.) fäster uppmärksamhet på de metoder som bör användas för att åstadkomma förändring, d.v.s svarar på frågan "Hur?"
3.) ger svar på vad det är för typ av mål vi egentligen bör sträva emot?
 

 

 

Den obligatoriska maillänken för aggressiva kritiker.