VAD? - PROBLEM OCH MÅL

Det generella, personliga målet är att successivt dig närma det optimala upplevandetillståndet; att-tillvaron med världen såsom i största möjliga utsträckning valt fenomen. Utan att med nödvändighet förutsätta reinkarnation eller liknande avses en sedemera logiskt motiverad föreställning om den subjektsliga existensen såsom mera vittfattande än vad ett människoliv ställer i utsikt.

Om du tycker detta verkar flummigt, släpp då i förstone ovan nämnda tanke som mål! Dina mål måste med nödvändighet överensstämma med din aktuella ladlyllo. Observera att det i egentlig mening bara finnes en ladlyllo, nämligen din egen. Fokusangivelserna anger tyngdpunkterna för vårt intresse i prioritetsordning, med prioritet korrelerande mot kvantitativ verksamhet. Vad som utsäges med det högsta målet är att den yttersta kvaliteten är friden. Fridens välmående är det högsta välmåendet. Men man kan inte komma till dess fulla grad omedelbart. Färden måste gå via ett successivt nedtrappande av variabilitet och variabilitetsberoende, jämte specificitet och låg vilja. 

De specifika målen avser bot för de i "I-världen" vanligaste problemen, nämligen:

1) "Ekorrhjulet"
2) Ensamhet
3) Världslig och personlig pessimism. Nedstämdhet

Man säger att gudarna kämpar förgäves mot dumheten. Må så vara, men då man talar om människans lott så ingår det lika fullt att handla i enlighet med den klarhet man själv tycker sig se. Så för de insiktsfullas del så pågår kampen mot dumheten ständigt, och dumhetens segrar blir INTE färre eller mindre betydelsefulla av att vi slutar kämpa eller slutar tro på betydelsen av vad vi gör. Därför: KÄMPA PÅ, BRÖDER OCH SYSTRAR!

Den gamla visdomen att var man gör bäst i att börja med sig själv har aldrig ägt större giltighet. Beroende på ladlyllo kan detta förhållningssätt vara mer eller mindre avgörande.