EKORRHJULET!!!

1) Världen uppleves vara ett krävande kaos
2) Man oroar sig för specifik eventualitet
3) Trötthet

Det lider intet tvivel att ekorrhjulet är ett etablerat begrepp. Flertalet människor vet vilken dess konkreta betydelse är och än fler är bekanta med begreppet då detta överföres till människans värld och vardagen. Det är bråttom med allt och man hinner inte stanna till för att få överblick över vad man egentligen håller på med. På detta sätt kommer världen att reduceras till en kaos av omedelbara enkildheter vilka akut pockar på uppmärksamhet. Det kognitiva siktdjupet minskar och man går som i en dimma. I denna upplevelse ingår inte sällan inslag av specifik oro över förväntade förvecklingar eller kommande avgöranden. Dessa är så fångande för tanken att det är svårt att koppla loss och förnimma omedelbarheten i den konkreta verkligheten här och nu.

Man kan notera att vardagen för många i den industrialiserade delen av världen erbjuder en slags kompensation för vad som uppleves vara hets och oro. Det är kommersialismens kännemärke att mycket av denna kompensation utgår i former vilka omärkligt lurar in individen i spiraler av missbruk. Man blir beroende av skvalmusiken på radio och kvällsunderhållningen på TV. Sexhysterin manar folk att lägga enorma kvantiteter tid och energi i jakten på tillfälliga partners, vilka efteråt avfärdas som förbrukade. Själva relationen till andra människor gestaltar sig som ett beroende av individer som ofta är i samma fälla. Det skall underhållas och tid skall fördrivas. Spel och dobbel blir etablerad verksamhet. Detta är stadsmentaliteten i sin prydno och man skall se att hängivna missbrukare ej blott håller fast vid sina laster utan tillika försvararar dem. De agerar genom sin livsföring medium för spridningen av vad som är i grunden dåligt.

Företeelser som TV och radio är dessutom extra lockande för människor vilka befinner sig i ett begränsat socialt sammanhang. Att bara vara en eller två i en lägenhet känns ensamt. Då slås TV:n på för liv och rörelse. Trots de människomängder som vårt alltmera urbana samhälle bjuder på så känner sig individen socialt isolerad. Nu är ensamheten en annan punkt jämte ekorrhjulet under vad? men uppenbarligen verkar fenomenen förstärkande på varandra. Missbruk tillgripes som tröst av den som lever under en viss typ av isolation. Sålunda drages vederbörande in också i ekorrhjulet för att där uppleva världen rusa förbi med en desto större fermitet.